Menu
example

Diploma is voor mannen levenslang ook privé een troefkaart11/12/2017


Het grote onderzoeksproject ‘Echtscheiding in Vlaanderen' levert opnieuw inzichten op. Hoe doen gescheiden mannen met kinderen het na de echtscheiding, als vader en als mogelijker partner? En wat leert ons dit over de datingmarkt?

Het zijn boeiende tijden voor sociologen en dus voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er maatschappelijk beweegt. Bovendien vind ik het telkens ongemeen boeiend om brede onderzoeksresultaten af te toetsen aan de casuïstiek van mijn praktijk. Al was het maar om te blijven onthouden dat wat ik zie en hoor tussen de vier muren van mijn werkruimte, niet noodzakelijk ‘de maatschappij' is.

Het grootschalig onderzoek ‘Echtscheiding in Vlaanderen' leverde al bijzonder boeiende inzichten. Nu opnieuw.

Jan Van Bavel en Christine Schnor bekeken van nabij hoe het vaders het doen na echtscheiding. Daaruit blijkt dat hoe hoger de vader opgeleid is, hoe intensiever hij de vaderrol opneemt. Ook blijkt dat 7 jaar na de echtscheiding ongeveer 50% van mannen opnieuw samenwoont. Opleidingsniveau speelt bij de herpartnerkansen en -mogelijkheden bovendien een cruciale rol. Lager geschoolde mannen zijn vaker samen met een vrouw met kinderen, hoger opgeleide mannen herpartneren vaker met een vrouw zonder kinderen (22 procent tegenover een forse 41%). Die kinderloze vrouw is dan vaak ook een stuk jonger en de kans dat ze samen nog een kind krijgen, groot.

Deze resultaten kan ik alvast perfect koppelen aan de verwachtingen van datende klanten bij Duet. Hoogopgeleide mannen, op elke leeftijd, hebben het makkelijker dan hoog opgeleide vrouwen om een partner te vinden van hetzelfde niveau. Als mannen hoog opgeleid zijn vragen en vinden ze ook makkelijker een jongere, hooggeleide, partner. Veel gescheiden mannen met kinderen prefereren een kinderloze vrouw met wie ze een nieuw gezin uitbouwen dan een relatie met een leeftijdsgenoot met kinderen.

Daaruit volgt dan logischerwijze dat hoog opgeleide gescheiden vrouwen met kinderen het minder makkelijk hebben om een partner te vinden van hetzelfde niveau/leeftijd. Dat toonde eerder onderzoek al aan, dat zij er langer over doen, maar ook, dat zij zich aanpassen aan de marktschaarste en kiezen voor wat mogelijk is, een lager geschoolde partner.

Dat zegt niets over de kwaliteit van die relaties, die heel goed kan zijn, maar ligt wel niet in lijn met de geuite verwachtingen. De voorkeur van een hoog opgeleide vrouw is immers nog altijd een hoogopgeleide partner te hebben, de uiteindelijke keuze ziet er vaak anders uit, wat wijst op ‘aanpassingsgedrag'.

Al dit onderzoek toont vooral duidelijk aan dat ‘opleidingsniveau' voor mannen tot op vandaag een leven lang een troef is op de relatiemarkt en bij vrouwen vooral ‘leeftijd' en ‘kinderloosheid' doorwegen in hun kansen.
 
lees het artikel

→ Terug naar overzicht

Rika Ponnet op Facebook

like

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu