Menu
example

Lang en gelukkig….16/05/2017


Duurzame relaties worden een zeldzaamheid. Die indruk wekken de recente demografische gegevens over samenleefvormen.

De berichten belandden op ongeveer hetzelfde tijdstip in mijn bus. Het Federaal Planbureau voorspelt dat tegen 2060 41,7 procent van de Belgen alleenstaand is en 10,3 procent tot een eenoudergezin zal behoren. Het aandeel koppels met kinderen zal tegen dan 23,1 procent bedragen. Nu leek 2060 me nog een eind weg.

Tot ik het stadsmagazine van de stad Gent las. 2060 is hier gewoon al de realiteit. Vandaag is het aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen (49%) in Gent zo goed als even groot als het aantal samenwonenden of getrouwden (51%).

Doet Gent het dan zo ‘slecht' op relationeel vlak? Helemaal niet. Niet alleen beleeft het huwelijk een revival, ook het aantal samenlevingscontracten zit heel fors in de lift. De toename van het aantal alleenstaanden hangt dus in mindere mate af van het aantal relatiebreuken. Vooral de vergrijzing van de bevolking is een sterk bepalende factor. Mensen worden almaar ouder en blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen, ook na het overlijden van hun partner. Bovendien oefent de stad een grote aantrekkingskracht uit op een aanzienlijk aantal pas afgestudeerde jonge singles.

Die twee tendensen bepalen in grote mate de ‘vooruitstrevende' stadsstatistieken. Wie huwt of gaat samenwonen, hoeft zich dus alsnog geen exoot te voelen.

→ Terug naar overzicht

Rika Ponnet op Facebook

like

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu