Menu
example

In de media

Het afgelopen decennium heeft de media bijzonder veel aandacht besteed aan singles in het algemeen en aan dating in het bijzonder. Ook relaties en relationeel-seksuele problemen komen ruimschoots aan bod. Vooral vrouwenbladen scoren hoog op deze thema's, maar ook kranten hebben hoe langer hoe meer oog voor deze onderwerpen. 

Omwille van onze achtergrond en opleiding en ook door onze ruime ervaring, worden wij vaak geconsulteerd door door media. Op die manier kunnen wij onze werkwijze en visie uitdragen en ook een correct beeld brengen van wat er vandaag leeft.

Door open te praten over thema's die lang taboe zijn geweest, hebben almaar meer mensen de moed met problemen naar buiten te komen, iets te ondernemen in hun leven, de stap naar ons te zetten. Dat is goed voor onze organisatie, maar ook en vooral voor al onze klanten. Voldoende nieuwe leden zijn immers noodzakelijk om onze dienstverlening vlot te laten verlopen.

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu