Menu
example

In het veelbekeken ochtendprogramma ‘Wakker op zondag’ van de regionale TV-zender ATV werd naar aanleiding van Valentijn aandacht besteed aan alternatieve manieren om een partner te vinden. Het recente fenomeen ‘easydate’ werd voorgesteld en daar tegenove01/02/2003

Moderator was Karl Apers, ook aan tafel zaten de politici Wivina De Meester en Renaat van Landuyt, net als de vroegere VRT-journalist Miel de Keyser. Het debat verliep in een constructieve sfeer, bij een koffie en croissant. Bart Van Orshoven (Easydate) stelde de manier van werken voor, Rika Ponnet (Duet) deed dit ook. Er werd uitgebreider ingegaan op de verschillen. Bij Easydate komen vooral mensen die een avondje plezier willen maken, hun sociaal leven willen uitbreiden, bij Duet komen singles langs die op termijn uitkijken naar een duurzame relatie en daarin ook allemaal gelijkgestemd zijn. Karl Apers poneerde dat er ook meer jonge mensen een beroep doen op bemiddeling. Ponnet bevestigde dit en meldde dat om en bij de 50% van de leden van Duet twintigers en dertigers zijn, dat ook de andere leeftijdsgroepen met vooral gescheiden mensen ook sterk vertegenwoordigd is. Er werd ingegaan op aantallen contacten en daar kwam duidelijk naar voor dat Easydate op de kwantiteit mikt en Duet op de kwaliteit van contacten. De selectie op voorhand is bij Duet grondig. Enkel die mensen die op dezelfde golflengte zitten worden met elkaar in contact gebracht. Bij Easydate is er een selectie op leeftijd en men ziet veel mensen, maar zonder enige voorselectie. Er werd ook gepraat over prijzen. Conclusie was dat je moeilijk appels met peren kan vergelijking. De professionele begeleiding, de opvolging is bij Duet veel grondiger en vergt bijgevolg meer werk. Ook kan men, na een grondige vergelijking, niet echt spreken van een goedkope en een dure formule. De prijs voor een goed contact ligt alles bij elkaar op een vergelijkbaar niveau. Er werd eveneens ingegaan op de nieuwe regelgeving voor bemiddelingskantoren. Duet werd vermeld als een ernstig kantoor, zoals ook uit vroeger onderzoek bleek. Ponnet bevestigde ook het feit dat Duet al jaren vragende partij is voor een degelijke regelgeving. Dat er op dit moment al een groot aantal malafide organisaties zijn verdwenen werd eveneens vermeld. Ook Wivina Demeester pleit op dit moment voor een transparante, correcte controle zonder aan overregulering te doen. Tot slot wordt duidelijk gemaakt dat de twee initiatieven niet tegenover elkaar moeten geplaatst worden, maar meer naast elkaar. Ponnet vermeldt dat er meer dan een miljoen alleenstaanden in Vlaanderen zijn en dat er dus ook heel wat mensen zijn die een nieuwe relatie willen aangaan en daar in hun eigen omgeving niet direct toe komen. Vandaar dat een initiatief als Duet (en ook andere initiatieven) hoe langer hoe populairder zijn.


→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu