Menu
example

Archief

Het tweewekelijkse Antwerpse stadsmagazine Zone 03 besteedde in december aandacht aan ‘The single and the city’ (titel).

01/12/2002 - Zone 03 → Lees het volledige artikel

In het decembernummer 2002 van Test-Aankoop brengt de consumentenorganisatie de bevindingen van zijn onderzoek naar het reilen en zeilen van de relatiebemiddelingskantoren. Deze studie kwam er op vraag van Vlaams Minister van Welzijn Mieke Vogels.

01/12/2002 - Testaankoop → Lees het volledige artikel

Onder de titel ‘Goed relatiebureau krijgt certificaat’ brengt Tom Ysebaert van Het Nieuwsblad/Het Volk het relaas van de persconferentie van Test-Aankoop aangaande het onderzoek naar het reilen en zeilen van de relatiebemiddelingsbureaus.

01/11/2002 - Het Nieuwsblad → Lees het volledige artikel

Test-Aankoop gaf op 25-11-2002 een persconferentie om de resultaten van zijn onderzoek betreffende het reilen en zeilen van de relatiebemiddelingskantoren toe te lichten. Dit onderzoek werd gevoerd in opdracht van Minister van Welzijn Mieke Vogels.

01/11/2002 - De Standaard → Lees het volledige artikel

De Morgen gaat niet voorbij aan het feit dat Mieke Vogels kwaliteitslabels wil toekennen aan goede relatiebemiddelingskantoren. De reporter is Kurt Boes. De titel van het artikel: ‘De professionele koppelaars hebben weinig tevreden klanten’. De subtitel:

01/11/2002 - De Morgen → Lees het volledige artikel

Aandacht aan het onderzoek van Test-Aankoop naar relatiebemiddelingskantoren in Vlaanderen

01/11/2002 - → Lees het volledige artikel

Op 26-11-02 werd het onderzoek van Test-Aankoop naar relatiebemiddelingskantoren op de radiozender Q-Music voorgesteld.

01/11/2002 - Q-Music → Lees het volledige artikel

In dit blad wordt een artikel gewijd aan mensen die via een relatiebemiddelingsbureau op zoek gaan naar een partner. Er worden 2 mensen aan het woord gelaten; Peter, die via Duet nog altijd op zoek is naar de ware en Ruth, die haar huidige partner dankzij

01/10/2002 - Zondagsblad → Lees het volledige artikel

20 en naar een relatiebureau? Waarom niet? In Flair van 24 september staat een uitgebreid artikel over jonge vrouwen die zich in een relatiebemiddelingsbureau inschreven. Het stuk omvat 4 delen:

01/09/2002 - Flair

De journaliste (Valerie Eyckmans) start het artikel met het opsommen van een aantal vooroordelen: ‘Alleen voor wanhopige singles, randgevallen en losers’ ‘Pure geldklopperij’ ‘Zielig hoor, echt zielig’ ‘Ronduit louche, die zaakjes’ ‘Onbetrouwbaar’ ‘Kijk maar uit dat ze niet met je geld gaan lopen of dat je wordt gestalkt’ ‘Relatiebureaus: exclusief voor sukkels...’ Ze komt tot de conclusie dat deze vooroordelen absoluut ongegrond zijn. ‘Niets is minder waar!!’

→ Lees het volledige artikel

De Morgen wijdde op 22/8 zijn coverartikel aan het feit dat almaar meer jonge mensen via relatiebemiddeling op zoek gaan naar een geschikte partner. Duet werd hierover naar een standpunt gevraagd. De journaliste was Katrijn Serneels en de titel van het st

01/08/2002 - De Morgen → Lees het volledige artikel

Op de voorpagina van Het Nieuwsblad en De Standaard van 22/8 staat een artikel over twintigers die almaar vlugger de stap naar een relatiebemiddelingsbureau zetten. De reportage is van Wendy Huyghe en heeft volgende titel: 'Twintigers stappen naar relati

01/08/2002 - De Gentenaar → Lees het volledige artikel

Naar aanleiding van de ruime media-aandacht in de geschreven pers op 27-08-02, besteedden alle journaals op TV aandacht aan het fenomeen ‘twintigers bij een relatiebureau’.

01/08/2002 - → Lees het volledige artikel

‘Tussen Venus en Mars: Monique en Patrick'

26/07/2002 - Het Nieuwsblad

Journaliste Annemie Eeckhout heeft een gesprek met Monique en Patrick die elkaar via het relatiebemiddelingsbureau Duet leerden kennen. Het klikte en inmiddels zijn ze gehuwd. Ook Rika Ponnet wordt geïnterviewd i.v.m. de conclusies van haar thesis. Daarin werd een onderzoek gedaan naar het profiel van de mensen die een beroep doen op een relatiebemiddelingsbureau.

→ Lees het volledige artikel

Rika Ponnet werd naar aanleiding van de reportage ‘Seeking Russian Woman’ in Zomerkoppen geïnterviewd door Rudy Tollenare. Het programma gaat over rijke Amerikanen die naar Rusland vliegen om daar een vrouw te ‘kopen’. Deze reizen worden georganiseerd doo

01/07/2002 - Het Nieuwsblad → Lees het volledige artikel

Naar aanleiding van nieuw cijfermateriaal vrijgegeven door het NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek) wijdde Ronny Driesmans van het Laatste Nieuws een artikel aan de nieuwe cijfers rond huwelijk en echtscheiding. Voor de interpretatie van deze cijf

01/05/2002 - Het Laatste Nieuws → Lees het volledige artikel

In de Flair van 30 april 2002 wijdde men het hoofdartikel aan vrouwen en hun seksuele fantasieën.

01/04/2002 - Flair → Lees het volledige artikel

Onder de titel ‘Dit Bureau kan uw relatie schaden’ brengt ook De Morgen verslag uit van het voorstel tot decreet van Guy Swennen (sp.a). Het artikel werd geschreven door Katrijn Serneels. Wij geven u een aantal uitreksels.

01/04/2002 - De Morgen → Lees het volledige artikel

Het Laatste Nieuws licht in dit artikel het voorstel tot decreet ter verbetering van de relatiebemiddeling toe.

01/04/2002 - Het Laatste Nieuws → Lees het volledige artikel

Onder de titel ‘Partner Gezocht’ pakte Goed Gevoel uit met een soort handleiding voor de ‘op-zoek–zijnde single'. De auteurs zijn Nathalie Balsing, Els Put, Famke Robberechts en Annemie T’ Seyen.

01/04/2002 - Goed Gevoel → Lees het volledige artikel

Op donderdag 11 april werd Duet, samen met een aantal andere mensen uit de sector, uitgenodigd op de persconferentie van Guy Swennen, Vlaams Parlementslid voor de SP-A. Daar werd een nieuw voorstel tot decreet voor de relatiebemiddelingskantoren toegelic

01/04/2002 - → Lees het volledige artikel

Het VTM-journaal besteedde zowel ‘s middags als ‘s avonds uitgebreid aandacht aan het voorstel tot decreet dat Guy Swennen, Vlaams Parlementslid voor de SP-A, indiende. Chris Borghgrave bracht verslag uit en vroeg zowel Guy Swennen als Rika Ponnet om een

01/04/2002 - VTM → Lees het volledige artikel

VTM zond op dinsdag 23 april een aflevering uit van Recht van Antwoord met relatiebemiddeling als één van de onderwerpen.

01/04/2002 - VTM → Lees het volledige artikel

In de 10 minuten nieuwsflash van VT4 werd eveneens aandacht besteed aan het nieuwe voorstel tot decreet van Swennen.

01/04/2002 - VT4 → Lees het volledige artikel

Naar aanleiding van het voorstel tot decreet van Guy Swennen besteedde Radio 1 aandacht aan relatiebemiddeling en de nood aan regelgeving.

01/04/2002 - Radio 1 → Lees het volledige artikel

aar aanleiding van het voorstel tot decreet van Guy Swennen besteedde Radio 1 aandacht aan relatiebemiddeling en de nood aan regelgeving.

01/04/2002 - Radio Contact → Lees het volledige artikel

Naar aanleiding van de hoorzitting op 18 april in het Vlaams Parlement in het kader van het opheffingsdecreet van Mevr.

01/04/2002 - Radio 4FM → Lees het volledige artikel

'De deskundige aan het woord' Flair vroeg de opinie van Rika Ponnet over DINS (Double Income No Sex)

01/03/2002 - Flair → Lees het volledige artikel

TROUWEN is HOUWEN De kranten van De Persgroep vroegen aan Rika Ponnet n.a.v. Valentijn haar mening over het huwelijk. Hieronder leest u haar opinie.

01/02/2002 - De Morgen → Lees het volledige artikel

In deze reportage van Thea Swierstra stelt men de vraag naar 'cyberrelaties'. Vinden mensen elkaar via het net?

01/11/2001 - De Morgen → Lees het volledige artikel

Rika Ponnet werd uitgenodigd naar aanleiding van de verloving van Filip en Mathilde.

01/09/2001 - Eén → Lees het volledige artikel

In 'Recht voor de raap'op Radio 2 had Kristel van Dyck op maandagmorgen 27/08/01 een interview met Rika Ponnet naar aanleiding van de release van de film 'Bridget Jones'. Radio 2 vroeg zich immers af: de hogeropgeleide, alleenstaande, succesvolle vro

01/08/2001 - Radio 2 → Lees het volledige artikel

Dit boek is een onderzoek naar het welzijn van alleenstaanden en alleenstaande ouders in Vlaanderen met praktische ervaringsgerichte accenten. Het is een uitgave van SVV met steun van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen. Het onde

01/05/2001 - → Lees het volledige artikel

In DSM (De Standaard Magazine) van 23 maart 2001 probeert ook Rein Verhoeven alle aspecten van het leven van de hedendaagse single toe te lichten. Zij neemt eveneens als uitgangspunt het boek van Gretel Van Den Broek: ‘Leven zonder lief’. Ze licht kort va

01/03/2001 - → Lees het volledige artikel

'Met minder dan een héél goede relatie is men niet meer tevreden' Hilde Engelen interviewde Rika Ponnet over het wel en wee van relatiebemiddeling in Vlaanderen.

01/03/2001 - Dag Allemaal → Lees het volledige artikel

Dag Allemaal journaliste Hilde Engelen interviewde 2 mensen die via Duet elkaar leerden kennen. Hieronder kan u enkele vragen en antwoorden lezen.

01/03/2001 - Dag Allemaal → Lees het volledige artikel

Hilde Engelen interviewt ‘Victor’ die via Duet op zoek is naar een partner. Hieronder kan u enkele uitreksels van dit artikel lezen.

01/02/2001 - Dag Allemaal → Lees het volledige artikel

'Leven zonder lief' (februari 2001, uitgeverij van Halewyck), geschreven door Gretel Van Den Broek, is een boek waarin de ‘single’ in Vlaanderen de hoofdrol speelt. Wie zijn deze solo’s en op welke manier geven zij hun leven vorm ? Hoe gaan ze om met vr

01/02/2001 - → Lees het volledige artikel

De jongerenzender Ketnet vond het een leuk idee om een aflevering over 'hoe vind ik een lief' te maken.

01/02/2001 - Canvas → Lees het volledige artikel

Duet werd door radio 2 bedacht met de titel 'Onderneming van de week'.

01/02/2001 - Radio 2 → Lees het volledige artikel

Rika Ponnet werd in het programma 'Groot Gelijk' geïnterviewd door Machteld Libert over de wetgeving inzake relatiebemiddeling.

01/12/2000 - Radio 1 → Lees het volledige artikel

Naar aanleiding van het nieuwe singlesmagazine Ik & Jij heeft Peter Beda een gesprek met Rika Ponnet over relatiebemiddeling. Hieronder worden een aantal fragmenten uit zijn artikel geciteerd.

01/12/2000 - → Lees het volledige artikel

Pol Van Mossevelde heeft met Rika Ponnet en Mark Boeykens een uitgebreid gesprek over relatiebemiddeling en de wettelijke omkadering. Zijn bevindingen kan u hieronder lezen.

01/12/2000 - → Lees het volledige artikel

Rika werd de vraag gesteld of Caren Meynen en Peter Verhulst, die samen het ochtendblok 'Doe de Donna' tussen 6 en 9 uur presenteren, eigenlijk wel bij elkaar passen.

01/11/2000 - Radio Donna → Lees het volledige artikel

Karel Martens, bekende freelance-reporter voor de VRT, weidde een volledige aflevering van Kwesties aan het onderwerp 'relatiebemiddeling'.

01/05/2000 - Canvas → Lees het volledige artikel

Het weekblad Knack vond de beleidswijziging van minister Vogels een opmerkelijke zaak en besteedde er dan ook de nodige aandacht aan. Dit deden zijn in hun rubriek Pro & Contra. Hierin werden de minister en Mark Boeykens tegenover elkaar geplaatst door jo

01/05/2000 - Knack → Lees het volledige artikel

Ook De Morgen bericht over Vogels’ plannen om de relatiebureaus een kwaliteitserkenning te geven.

01/04/2000 - De Morgen → Lees het volledige artikel

Verwarring bij huwelijksbureaus. De krant ‘Het Volk’ brengt een artikel naar aanleiding van de intentie van minister Vogels om het decreet ter bevordering van de kwaliteit binnen de sector af te schaffen.

01/04/2000 - → Lees het volledige artikel

Naar aanleiding van het boek 'Leven zonder lief' besloot Guy Swennen, voorzitter van de commissie Welzijn, werk te maken van een nieuw decreet voor de sector van de relatiebemiddeling.

01/03/2000 - TV Limburg → Lees het volledige artikel

Omdat het aantal alleenstaanden de laatste jaren vrijwel verdubbelde, schreef Joël De Ceulaer een artikel over relaties in het algemeen en relatiebemiddeling in het bijzonder. Hieronder volgen enkele uitreksels.

01/11/1999 - Knack → Lees het volledige artikel

TV Familie: 'Vrouw in 2000'

01/03/1999 - → Lees het volledige artikel

Flair: 'Zij helpen de liefde een handje. Duet is een klassiek huwelijksbureau, maar wel eentje met een eigentijdse aanpak. Rika brengt mensen met dezelfde levensstijl met elkaar in contact en dan is het afwachten of de vonk overspringt.

01/02/1999 - Flair → Lees het volledige artikel

'Voor elk wat wils.'

01/09/1998 - Het Nieuwsblad → Lees het volledige artikel

Elga: Switch. 'Vrouwen vertellen...'

01/01/1996 - → Lees het volledige artikel

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu