Menu
example

S.O.S. Relatie onder druk10/03/2011

Ans
Ik leerde Frederik op het werk kennen. We zaten toen allebei in een relatie die niet goed liep. Mijn toenmalige partner was een fanatiek sporter die geen tijd voor me had. Frederik was bereid te luisteren, steunde me. Algauw begonnen we een relatie. Kort daarop heb ik met mijn partner gebroken en ben ik bij mijn ouders ingetrokken, vanuit de verwachting dat ik op korte termijn met Frederik zou gaan samenwonen.
Niets was minder waar. Het heeft uiteindelijk nog meer dan een jaar geduurd eer Frederik weg gegaan is bij zijn partner. Hij beloofde het telkenmale en ik geloofde ook dat hij niets meer voor haar voelde, maar hij kreeg het niet gezegd. Toen we op het punt gekomen waren, dat ik wou afhaken, heeft hij dan uiteindelijk toch de stap gezet.
We wonen nu al een paar maanden samen en dat loopt eigenlijk wel goed. Wij verschillen ook in weinig van mening, wat samenleven makkelijk maakt. Maar zoals in elke relatie zijn er ook wel eens moeilijke dingen die moeten besproken worden, beslissingen die moeten genomen worden. Dat lukt heel wat minder. Frederik laat het dan aan mij over, wat ik heel vervelend vind.
Zo zijn we nu volop ons huwelijk aan het regelen, maar op elke vraag die ik stel, zegt hij dat het hem om het even is. Ik word daar gewoon gek van.
De druppel die de laatste maanden de emmer deed overlopen, was het volgende. Ik wil graag huwen met alles erop en eraan. Ik wil een suite, mooie wagens…Frederik zijn ouders zijn heel gewone mensen. Zijn vader rijdt rond in een oud, aftands en geblutst bestelwagentje en zo wil ik hen niet zien verschijnen op ons huwelijk. Ik weet dat ze moeilijk te overreden zullen zijn, maar vond dat Frederik dit maar eens moest aankaarten. Ik vroeg hem dit meer dan drie maanden geleden, informeerde geregeld naar een stand van zaken, waarop hij dan vaag reageerde. Twee weken geleden heb ik hem gezegd dat ik het moest weten en toen heeft hij bekend dat hij er eigenlijk nog nooit over begonnen was.
Hij voelde zich al een tijdje verschrikkelijk slecht, omdat hij er tegenover mij over loog, maar had toch ook niet de moed om er thuis over te beginnen. Ik ben toen volledig door het lint gegaan en ben die nacht zelfs bij mijn ouders gaan slapen. Hij heeft er de dag nadien alles aan gedaan om het weer goed te maken en beloofde me ook beterschap, iets aan zijn geslotenheid te doen. Ook mijn ouders zijn bezorgd. Ik ben een aantal jaren geleden gedumpt geweest door mijn toenmalige verloofde, een paar weken voor ons huwelijk, en dat heeft me volledig gekraakt.
Mijn mama wil me natuurlijk behoeden voor zo een scenario.
Nu, ik zou al blij zijn als hij gewoon tegen mij zegt wat hij denkt. Wil of kan hij iets niet, dan kan hij dat gewoon aangeven en is daarmee de kous af.
 
 
Frederik
Toen ik Ans leerde kennen, zat ik al een hele tijd in een slechtlopende relatie, maar weggaan zag ik niet zitten. Mijn toenmalige vriendin verzorgde zichzelf niet, at veel te veel en was ook lui. Ze had een heel negatieve levenshouding, waardoor ik me soms zo moe voelde. Toch zou ik er zonder Ans misschien nog bij geweest zijn.
Ik vond dat trouwens erg moeilijk, het uitmaken. Ik wist me geen weg met haar emoties en ze heeft me ook nog lange tijd lastig gevallen, wat ik niet makkelijk vond.
Met Ans klikte het direct. We delen heel wat interesses en lachen ook vaak, wat me erg gelukkig maakt. Ik wil dan ook moeite doen om ons huwelijk niet in het gedrang te brengen. Bovendien heeft Ans gelijk: ik heb een probleem. Ik vind het erg moeilijk om te zeggen waarop het staat en zoals ze zegt, vind ik alles meestal goed zoals zij het beslist. Ik pas me eigenlijk gewoon gemakkelijk aan. Op het werk heb ik hier soms ook problemen mee. Ik geef nooit mijn mening, al zou ik dat volgens Ans meer moeten doen. Als mijn baas mijn mening vraagt, word ik daar ongemakkelijk bij. Ik vind het allemaal goed en zal wel doen wat mij gevraagd wordt.
Ik laat me ook niet in met conflicten of toestanden tussen collega’s. Daardoor trek ik wel te veel werk naar mij toe. Ik zeg immers nooit nee en dan kom ik in tijdsnood en moet ik werk meenemen naar huis, wat Ans dan weer vervelend vindt. Met mijn ouders vind ik het nog het moeilijkste van al. Ik zie hen graag en we komen goed overeen, maar ik zal daar niets verkondigen waarvan ik weet dat het hen stoort. Ik heb ook geen kritiek op hun gedrag, weet intussen hoe ze zijn, kan hen toch niet veranderen.
Ik wil graag trouwen met Ans, maar haar verwachtingen naar mijn ouders liggen hoog. Het zijn eigenlijk maar gewone arbeiders die altijd een heel eenvoudig leven hebben geleid en helemaal niet houden van veel poespas. Van hen verwachten dat ze mee in de suite gaan en in een dure wagen gaan rijden, is niet makkelijk. Ik weet hoe boos mijn moeder zal reageren en heb daar gewoon geen zin in, maar ik weet ook dat ik daarmee Ans ongelukkig maak. Ik wil tonen dat ik haar graag zie, maar eigenlijk werk ik vooral mezelf in nesten.
Ik wil werken aan mijn problemen, wil graag leren hoe ik in zo een situaties kan en moet communiceren, wat ik kan doen om haar gelukkig te maken.
Ans heeft me al een paar keer gezegd dat ze onze relatie heel goed vindt, maar het praten mist. Ze zou liever een partner hebben die opener is, de dingen met haar bespreekt, samen beslissingen wil nemen en niet alles aan haar overlaat.
Ik kan uiteraard niet zomaar mezelf veranderen, maar wil er toch zeker wel aan werken.
 
 
Hoe het verder ging
Op het eerste gezicht lijkt het probleem bij Ans en Frederik diens geslotenheid. Hij is maw het probleem in de relatie en hij gedraagt zich ook als ‘het probleem’. Dat blijkt sterk op de momenten dat hij aan het woord is: het is vooral Ans die spreekt en hij die bevestigt. Als hij iets zegt, zijn het bovendien vooral haar woorden die hij aanhaalt. Frederik heeft duidelijk geen probleem met te ondergaan.
Al in ons eerste gesprek merk ik dat hij uit zichzelf weinig zegt, maar vooral ook dat hij niet de tijd krijgt om iets te zeggen. Ans onderbreekt hem immers voortdurend, vult hem aan.
Samen exploreren we het waarom van zijn vermijdingsgedrag. Hij geeft aan onrustig te worden van discussies, dan de behoefte te hebben weg te lopen, te computeren of te klussen tot de bui overwaait. Het is een strategie die hij, zoals later blijkt, thuis vaak bij zijn vader gezien heeft. Bovendien geeft hij aan het niet gezegd te krijgen, zijn woorden niet te vinden. Dit staat in contrast met zijn oorspronkelijk schrijven via mail naar mij, waarin hij een uitgebreide analyse van zijn probleem neerschreef, wat zeker wel wijst op een vermogen om dingen te verwoorden.
Ik geef hen dan ook het advies te communiceren via de geschreven taal, omdat Frederik zich daar veilig bij voelt. Ze doen dit een tijdje en dat schijnt goed te werken. Frederik vertelt via Facebook veel maar dan ooit, Ans geniet van de extra aandacht.
Ondertussen probeer ik verder op zoek te gaan naar de oorsprong van zijn geslotenheid. Ans denkt dat hij autistisch is, ik geef aan dat zo een diagnose niet zomaar kan gesteld worden en ik daar ook niet aan denk. Ik peil naar zijn jeugd, de manier waarop zijn ouders met elkaar en hun kinderen in conflict gingen. Daaruit blijkt dat de moeder van Frederik vanuit een laag zelfbeeld heel rigide en controlerend is. Frederik heeft geleerd, net zoals hij het zijn vader zag doen, er niet tegen in te gaan. Ook hij heeft angst voor vrouwelijke dominantie en verbaliteit en probeert daar op zijn manier aan te ontkomen. Zwijgen en het conflict vermijden is een voor hem vertrouwde strategie om een gevoel van controle te hebben. Daardoor ervaart Ans afstandelijkheid, wat haar verbaliteit alleen maar doet toenemen. Zo probeert zij immers dichter bij hem te komen. Ze praat de hele tijd, vraagt constant naar zijn gedachten en gevoelens, wat hem nog meer doet wijken.
Het aanvankelijke beeld, zij de sterke en hij het probleem, kunnen we op deze manier bijstellen. Ik bespreek met hen deze bevindingen en Frederik erkent dat zo handelen hem een gevoel van veiligheid bezorgt. Hij ziet ook in dat dit ten koste gaat van de verbondenheid tussen hem en Ans. Ik adviseer hem om aan zijn zelfvertrouwen en daardoor aan zijn vertrouwen in haar te werken via individuele therapie en hij maakt daarvoor een afspraak. Ze willen het zo verder bekijken.


→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu