Menu
example

'Mijn man gaat met pensioen. Wat nu?' 23/02/2013

Relaties met een groot leeftijdsverschil hebben een aantal aantrekkelijke kanten, maar zeker ook een aantal uitdagingen. Zoals je aangeeft, vallen koppels met een leeftijdskloof van meer dan tien jaar meestal op elkaar in de krachtigste jaren van hun leven. Jij was 'thirtysomething', hij een veertiger. En zoals ik wel vaker hoor, kan die combi goed werken. Zijn troeven waren waarschijnlijk vitaliteit en maturiteit en jouw jeugd gaf hem ongetwijfeld een boost aan energie. Een jonge vrouw die voor je kiest, is nu eenmaal de sterkste bevestiging van je mannelijkheid. Je haalde op dat moment dus het beste in elkaar naar boven.
Het feit dat je het leeftijdsverschil nu wel als problematisch ziet, gaat niet over die dertien jaar, maar wel over de levensfase waarin jullie zich bevinden. Die was tot voor kort gelijklopend, maar zal nu op korte termijn fundamenteel verschillen. Ja, hij zal een zee aan vrije tijd krijgen die hij inderdaad op een andere manier zal moeten zien in te vullen, los van jou. In wezen hoeft dit niet anders te verlopen dan jullie leven vandaag. Jij zal verder uit werken gaan, hij zal een andere invulling aan zijn tijd geven. Zich daarop goed voorbereiden is een belangrijke uitdaging, om nadien niet in het spreekwoordelijke zwarte gat te vallen.
Want meer dan een veelheid aan tijd die plots om een invulling vraagt, gaat het bij pensionering om een verlies aan identiteit, aan betekenis. We leven immers in een maatschappij waar 'werken' en 'zijn' bijna gelijkgesteld worden. Velen ervaren met pensioen gaan, zeker na een interessante carrière, dan ook als een verlieservaring. Wat is mijn betekenis nog in deze maatschappij? Hoe kijken anderen naar mij? Hoe kijk ik naar mezelf? Op die vragen durven in te gaan lijkt me belangrijk, net als eventueel samen kijken hoe je deze periode het best kan voorbereiden. Veel is mogelijk, van vrijwilligerswerk over betalende kortere opdrachten tot studeren. Gun hem de tijd om deze overgang te maken en ga vooral niet verwachten dat hij eindelijk eens alle vervelende klussen zal aanpakken die er anders nooit van komen.

Of mensen mentaal sneller oud worden na hun pensionering, hangt helemaal samen met de invulling die ze geven aan hun leven. Dichten ze zichzelf nog een rol van betekenis toe? Nemen ze nog verantwoordelijkheden op? Staan ze open voor zelfontplooiing? Durf in deze ook te kijken naar jezelf. Wat jaagt je het meest angst aan bij je wat ouder wordende man? Vaak merk ik in mijn praktijk dat vijftigers, juist omdat ze voor die fase staan, krampachtiger dan wie ook reageren op pensionering, op ouder worden. Iemand van zestig hoeft dan helemaal nog niet ouwelijk te zijn, hij is gewoon te veel een spiegel van wat komen zal, van het eigen verouderingsproces, de verlieservaringen waar we ooit allemaal voorstaan. Probeer deze overgangsfase dan ook zo veel mogelijk als een uitdaging te zien. Onderschat niet de kracht van je kijk en denken op je partner, op jullie relatie. Is die negatief en angstig gekleurd, alleen gericht op wat voorbij is of anders gekund zou hebben, dan haal je ook hem naar beneden. Je zorgt er dan indirect mee voor dat hij effectief gelooft een oude man te zijn. Is die gericht op wat allemaal wel kan, op het positieve in jullie leven, op datgene wat je altijd in hem aangetrokken heeft, dan zal dat hem en ook je relatie vleugels geven.

 


→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu