Menu
example

De ziekte van mijn man weegt op onze relatie 24/09/2011

Rika Ponnet:
 
Ernstig en levensbedreigend ziek worden treft niet alleen een individu, maar ook een relatie diep en hard. Ziekte verandert mensen in veel betekenissen: ze verliezen hun gezondheid, maar ook een gevoel van zelfwaarde als partner, hun positie binnen de relatie. Hoe iemand in het algemeen omgaat met verlies, bepaalt ook de houding bij ziekte. Is je copingstrategie er een van relativeren en flink zijn, dan zal je bij ziekte waarschijnlijk je pijn en angst voor jezelf houden. Heb je bij problemen veel nood aan ventileren en/of ondersteuning van anderen, dan zal dat in tijden van ziekte ook zo zijn.

Sommigen gaan daar ver in, zoals je man, zetten zich in de slachtofferrol of gedragen zich onredelijk en agressief. Het zijn allemaal 'kinderlijke' manieren van aandacht vragen. Kinderen zijn het lastigst bij hun ouders, de mensen bij wie ze volledig zichzelf mogen zijn. Ook je man uit zijn kwetsbaarheid het sterkst bij de persoon die hij het meest vertrouwt, van wie hij zeker is dat ze ondanks alles hem zal blijven steunen. Uiteraard helpt dit je gevoelsmatig niet vooruit, kamp jij intussen met gevoelens van onmacht en frustratie.
Hij heeft er niet om gevraagd ziek te worden, jij niet om de partner van een zieke te zijn. Die boosheid zelf van tijd tot tijd uiten is erg belangrijk. Dit voelt misschien aan als verraad, het afvallen van je zieke man, maar is gewoon noodzakelijk om overeind te blijven. Al de aandacht gaat immers vaak naar de zieke, als partner blijf je in de kou staan.

Zoek dan ook mensen op die naar jou willen luisteren, vragen hoe het met jou gaat, bij wie je niet alleen maar flink moet zijn, je gevoelens de vrije loop mag laten. Je vindt dat luisterend oor soms in onverwachte hoek, bij de apotheker, een buurvrouw, een niet eens zo hechte vriend of vriendin.

Plan ook bewust momenten voor jezelf. Misschien zal je je schuldig voelen, dat hij ziek is, te bed ligt en jij intussen van iets geniet. Of misschien is hij inderdaad jaloers op jouw gezondheid. Geef daar niet aan toe, doe dingen die jou energie geven en er dan ook voor zorgen dat je er daarna opnieuw helemaal voor hem kan zijn.
Stel toch ook naar je partner toe grenzen. Uiteraard leef je mee met wat hij doormaakt, maar dat zet het sein niet op groen voor elke vorm van negatief gedrag. Ook met een zieke mag je ruzie maken.

Weet tot slot dat alles over gaat, ook deze moeilijke tijd. Als men het bij trouwgeloften heeft over goede en slechte tijden, dan denken we daar vaak iets economisch bij: stijl vette en magere jaren. Wat jij doormaakt, is de diepere betekenis van slechte tijden. Op momenten dat de ander helemaal niet is zoals we gewoon zijn, zoals we hem of haar gekozen hebben, dat het slechtst denkbare op ons afkomt, proberen onze relatie verder te zetten. Dat gaat met vallen en opstaan, met bijzonder moeilijke momenten en dagen, waarin overleven een beetje de enige strategie is. Proberen aanvaarden dat je hieraan niets kan veranderen, het probleem omarmen, het is een moeilijke oefening, maar ze brengt vaak rust én de nodige kracht om verder te gaan.

Bekijk dit artikel
→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu