Menu
example

Geen hulp in huishouden01/04/2010

Geen hulp in huishouden

‘Mijn man vergeet heel vaak afspraken die wij maken binnen ons gezin. Als ik er hem niet aan herinner, gebeuren de dingen gewoon niet, ook al hangen ze uit op ons prikbord. Hij zegt dan altijd dat hij vergeetachtig is, hij het te druk heeft. Ik vind dat moeilijk, want heb constant het gevoel dat ik niet op hem kan vertrouwen en uiteindelijk alles bij mij terecht komt. Ik moet dan ook altijd mijn eigen afspraken verplaatsen om dergelijke situaties op te vangen. Ik spreek er hem wel op aan, maar er verandert niets.'

 
Jouw man weet heel goed waarmee hij bezig is en vooral dat hij voor alles op jou kan vertrouwen.
Hij doet met andere woorden de dingen die hem goed uitkomen en laat al de rest heel gemakkelijk aan jou over. Eigenlijk weigert hij verantwoordelijkheid op te nemen en te dragen.
 
Zeggen dat je nu eenmaal vergeetachtig bent, is een makkelijke manier om geen verantwoording voor je daden te moeten afleggen.
Je ziet het gedrag ook al eens bij oude mensen die het gebruiken als een excuus om gewoon te doen waarin zij zin hebben.
 
In de psychologie wordt dit ook passief verzet genoemd.
Je zegt niet ‘nee' tegen datgene wat je opgedragen of opgelegd wordt, maar je neemt ook je verantwoordelijkheid niet op waardoor je eigenlijk de hele boel saboteert en er voor zorgt dat een ander voor jou de hete kolen uit het vuur mag halen.
 
Jij komt daarin dan niet genoeg op voor jezelf en bent telkenmale diegene die alles oplost en bereddert.
Wil je dat dit verandert, dan is het belangrijk duidelijke afspraken te maken en hem ook de gevolgen voor het niet nakomen van een afspraak te laten dragen.
Maak wekelijks een planning op van wat er die week gebeurt en geef in kleur aan wie voor wat verantwoordelijk is. Betrek daarin ook de kinderen. Sta erop dat elkeen zijn taken doet en vooral, neem de taken van een ander niet zomaar over.
Spreek samen af dat wie een verantwoordelijkheid opneemt, ze ook nakomt en als die mogelijkheid twijfelachtig is, men beter neen zegt.
 
Betekent dit concreet dat een aantal dingen niet gebeuren of er vervelende situaties ontstaan, omdat je man laat betijen, laat dat dan even gebeuren en geef rustig bij je man aan dat het zijn verantwoordelijkheid was.
Dat kan in het begin best wat conflicten met zich meebrengen, maar het is de enige manier om duidelijk te maken waar jouw grenzen liggen.
Het is ook belangrijk om dit probleem zo snel mogelijk aan te pakken. Uiteindelijk krijgen je kinderen anders een bijzonder slecht voorbeeld van hoe je omgaat met engagementen en zullen zij dat zelf meer en meer gaan doen.
 
Ik zie vaak moeders die zo hun huishouden runnen: ze blijven voor hun man en vaak zelfs volwassen kinderen alle verantwoordelijkheid dragen. Het geeft hen aanvankelijk een gevoel van sterkte, een gevoel van nodig te zijn, maar het is ook een signaal dat ze hun grenzen niet respecteren.
Wie gedurende jaren over zich laat lopen, zich niet laat respecteren, voelt zich vaak opgebrand, uitgeput en gefrustreerd. Laat het zover niet komen.
 


→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu