Menu
example

'Mijn tienerdochter heeft het moeilijk met mijn nieuwe vriendin' 18/03/2012

Rika Ponnet:
 
Je hebt op dit moment te maken met een erg moeilijke situatie waarin tal van loyaliteiten elkaar doorkruisen en voor conflicten zorgen. Sinds je scheiding bouwde je een leven op met je tienerdochter. Zij kreeg duidelijk veel vrijheid én verantwoordelijkheid en dat beviel haar goed. Nu ze op dat vlak, naar haar gevoel, een stap moet terugzetten, starten de problemen. Ik hoor dit wel vaker.
Veel alleenstaande ouders zijn maar wat blij dat hun inwonende kinderen zelfstandig in het leven staan en bijna als volwassenen meedraaien in het huishouden. In essentie komt het erop neer dat je op dat moment je kinderen een plaats en positie toebedeelt die ze niet zouden kunnen innemen mocht je nog gehuwd zijn. Vaak krijgen ze een beslissingmacht die normaal gezien een ouder toekomt. Dat gaat over simpele dingen: wat er gegeten wordt en wanneer, naar wat er op TV gekeken wordt, boodschappen doen en dus over een budget beslissen, het huis veel voor zich alleen hebben, er zelf verantwoordelijk voor zijn om op tijd op te staan en thuis te komen...
Nogal wat jongeren kunnen die verantwoordelijkheid aan en nemen ze ook, maar krijgen daardoor ook een grote beslissings- en beschikkingsmacht. Als er zich dan plots een nieuwe partner aandient, komt die verworven positie onder druk te staan.
Jouw dochter schermt duidelijk haar verworven rechten en vrijheden af, haar positie ook tegenover jou. Daar waar ze een lange tijd hiërarchisch naast jou stond, wordt ze nu verplicht een stap terug te nemen, opnieuw een plaatsje in die hiërarchie te zakken en van haar volwassen statuut opnieuw in de ‘dochter-van-rol' te stappen. Logisch dat dit niet zonder slag of stoot verloopt.
Logisch ook dat vanuit haar logica je vriendin de bron is van alle problemen. Bovendien hebben kinderen na een echtscheiding vaak al een heel parcours van verlieservaringen achter zich liggen. De oorspronkelijke thuis die weg is, papa en mama die nooit meer samen zullen zijn, soms een andere school...Het zorgt ervoor dat de nieuwe zekerheden, de eigen kamer, de verworven rechten, de tijd en aandacht van de ouders, op een sterke manier worden bewaakt. Dat is wat ook je dochter doet. Ze heeft geen zin om haar nieuwe thuis, haar contact met jou te moeten delen, opnieuw door een gevoel van verlies te moeten gaan.
Deze situatie op het goede spoor krijgen zal van jou veel geduld en begrip vergen. Het zal ook tijd in beslag nemen en de relatie tussen jou en je vriendin op de proef stellen. Als koppel op een zekere, sterke manier naar buiten treden lijkt me belangrijk.
Essentieel is dat jullie beiden, ook je vriendin, je dochter positief blijven bevestigen, hoe moeilijk ze zich ook gedraagt. Blijf haar betrekken in gesprekken, haar mening vragen, haar verantwoordelijkheden geven. Als je vriendin komt, zou je bijvoorbeeld kunnen vragen of je dochter eens wil koken. Het lijkt me ook geen goed idee om op korte termijn te gaan samenwonen. Daarvoor is het belangrijk dat alle partijen elkaar kennen en op elkaar afgestemd zijn. Dat kan je opbouwen door regelmatig samen dingen te doen, op reis te gaan...
Blijf ook als papa, alleen met je kinderen, je dochter dingen doen. Het kan hen sterken in hun overtuiging dat je er voor hen bent en ook zal blijven en dat zij in je leven zeker een prioriteit zijn.
 


→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu