Menu
example

Mijn vriend rouwt nog om zijn overleden vrouw12/11/2016

Ik ben drie jaar samen met een man en onze relatie loopt heel goed. Hij is nu zes jaar weduwnaar. Zijn vrouw kwam om bij een tragisch ongeval tijdens een bergwandeling samen met hem. Ook al geniet hij samen met mij van het leven en heb ik het gevoel dat hij me echt graag ziet, toch voel ik ook dat het verdriet om zijn partner er nog altijd is. Ik heb het daar heel moeilijk mee, alsof ik niet in staat ben hem gelukkig te maken. Dat vreet aan mij. Hoe ga ik hier het beste mee om?

Rika Ponnet:

Rouwen is een moeilijk en vaak lang proces dat een heel individueel verloop kent en eigenlijk ook nooit echt een einde. Wat we verloren hebben, komt immers nooit meer terug. Vaak onderschat, maar ook bijzonder moeilijk, is toezien hoe iemand die je graag ziet, rouwt. Centraal in de beleving van onze liefde zit immers het welzijn van de ander. Meer nog: aan dat welzijn dragen we op een heel fundamentele manier bij. Er mogen en kunnen zijn voor de ander, die gelukkig maken, is wat net betekenis geeft aan onze liefde, aan onszelf als geliefde. Het is dan ook heel begrijpelijk dat je het moeilijk hebt met het verdriet van je partner. Want ook al weet je dat jij niet aan de basis ligt van dat verdriet, het gevoel dat je er ook niets aan kunt veranderen, kan ervoor zorgen dat je jezelf in vraag gaat stellen.

Als ik het zo lees, zijn de ervaringen van je partner traumatiserend geweest, met mogelijk ook een bezwarend schuldgevoel, wat de rouw bemoeilijkt. Het slechte nieuws is dat je aan de kern van zijn rouw niet veel kunt veranderen. Bovendien heelt de tijd zeker niet alle wonden. Verlieservaringen kunnen mensen heel diep raken én veranderen, kunnen mettertijd deel gaan uitmaken van wie ze zijn en hoe ze in het leven staan. Dat betekent dat je weinig meer kunt doen dan de dingen te nemen zoals ze zijn.
Het werkt als hij merkt dat je het gegeven aanvaardt, het niet bestrijdt of probeert ongedaan te maken, maar er gewoon bent en ook blijft. Het betekent vooral een medestander zijn in het gevoel van machteloosheid dat hij met zich meedraagt en wat ook jij ervaart in jullie relatie. Veel moeilijker dan doen en oplossen, is aanvaarden. Het is zijn weg en dus ook de jouwe.→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu