Menu
example

Mijn vriend staat altijd klaar voor zijn exen 14/11/2015

Ik ben een vrouw van 45, moeder van drie pubers en nu een jaar gelukkig met een nieuwe partner. Hij heeft geen kinderen, wat ik fijn vind, wegens toch praktisch makkelijker. Er is dan ook geen ex, dacht ik. Niets is minder waar. Hij heeft twee exen waar hij regelmatig contact mee heeft en die hem te pas en te onpas opbellen. Ze vragen hem raad, geven hem geschenkjes, en hij gaat er allemaal in mee. Ik ken mijn partner als een mannelijke man met een groot hart, heel duidelijk en direct, daadkrachtig en lief. Ik begrijp echter niet wat hij zoekt in het contact met de vrouwen. Het voelt voor mij dat hij nog verbonden is met de vrouwen en voor mij staan ze tussen onze relatie in, telkens als ze zich weer melden. Hij zegt dat het vriendschappen zijn, maar ik heb het gevoel dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Wat speelt hier?

Rika Ponnet:

Door die contacten aan te houden, voelt je vriend zich misschien minder kwetsbaar, want voor zijn appreciatie en bevestiging is hij dan niet afhankelijk van één vrouw Geconfronteerd worden met het emotionele en relationele verleden van je partner is niet altijd gemakkelijk. Het verstoort ons beeld van de exclusieve liefde, herinnert er ons aan dat de unieke plaats die we menen te hebben in zijn leven al eens door een ander werd ingenomen. Het feit dat hij met die exen vriendschappelijk blijft omgaan, is de aanleiding voor zelftwijfel en twijfel aan zijn engagement. Wat zoekt hij bij die vrouwen? Heeft hij niet genoeg aan mij? Kiest hij wel echt voor mij?
Je zou het gedrag van je vriend positief kunnen duiden: hij heeft zoals je aangeeft een groot hart, kan moeilijk neen zeggen als mensen een beroep doen op dat hart en al helemaal niet als hij die mensen ooit in dat hart gesloten heeft. Hij is nu met jou, maar als vroegere vriendinnen een beroep op hem doen, helpt hij graag. We gaan er dan vanuit dat zijn engagement onschuldig is en hij zich niet bewust is van het feit dat jij hieronder lijdt en dus ook jullie relatie. Jouw reacties hierop ziet hij dan als onredelijk. Een goed niet-aanvallend gesprek kan dit oplossen. Hij kan dan duiden wat er vooral niet speelt en misschien ook zijn houding aanpassen. Dat is tot op heden niet gelukt. Dit doet mij vermoeden dat er andere dingen spelen.
Waarschijnlijk is je partner iemand die moeite heeft met neen zeggen, met afwijzen, met het definitief verbreken ook van een relatie. Dat kan te maken hebben met verlatingsangst. Hij wil die vrouwen dan niet meer als partner, maar wil wel nog gewaardeerd worden door hen en kan om die reden moeilijk definitief de banden doorknippen. Hij wil hen niet, maar vindt het aantrekkelijk dat zij hem wel blijven willen en voedt dit ook door te helpen.
Het kan ook gaan om bindingsangst. Hij heeft dan moeite met een uniek engagement naar één vrouw toe. Exclusiviteit maakt hem dan mogelijk onrustig, vanwege de kwetsbaarheid die ermee gepaard gaat. Door ook vorige contacten aan te houden, voelt hij zich dan minder kwetsbaar, want voor zijn appreciatie en bevestiging is hij niet afhankelijk van één vrouw. Het maakt hem in jullie relatie ‘machtiger' en geeft jou een gevoel van ‘onmacht', van een grotere afhankelijkheid. Ook extreem conflictvermijdend gedrag kan aan de basis liggen: door iedereen zo veel mogelijk te pleasen, geen keuzes te maken of standpunten in te nemen, probeert hij dan conflicten te vermijden, maar bewerkstelligt hij net het omgekeerde. Hem dwingen tot iets, is een slecht idee. Dat is ook wat je nu merkt. Je wordt onrustig van de contacten die hij heeft, het wordt conflictstof, hij gaat het uit de weg door te relativeren en te minimaliseren, want hij wil zeker niet gedomineerd worden. Een open, niet dwingend gesprek lijkt me de beste weg. Durf te zeggen wat het met jou en jullie relatie doet en dat je hem te graag ziet om in dat soort van aanval-terugtrekdynamiek te verzeilen. Laat hem ook uitleggen hoe hij jou, dit alles ervaart en blijf weg van het grote, eigen gelijk. Mogelijk evolueren de dingen positief. Is dat niet het geval, maak dan voor jezelf uit of je hiermee kunt leven.


→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu