Menu
example

Nieuw samengesteld gezin16/09/2009

Nieuw samengesteld gezin

‘Ik ben weduwnaar sinds 2005 en heb drie kinderen (16, 21 en 23). Anderhalf jaar heb ik een gescheiden vrouw leren kennen met kinderen van 12, 16 en 18. Haar kinderen aanvaarden mij goed, de mijne aanvaarden haar minder makkelijk. Het contact tussen de kinderen is beperkt tot een vakantie en het kerstfeest. We zouden graag samenwonen, het liefst met alle kinderen samen, maar hebben schrik om brokken te maken. Moeten we naar onszelf kijken en zullen de kinderen hun weg wel vinden?'

 
Maken wij als gezin een kans? Dat is eigenlijk de vraag die je stelt.
Ook al zitten we midden het tijdperk van het nieuw samengesteld gezin, een handleiding hebben we nog niet. Daarvoor is het fenomeen te recent, onderzoek te beperkt of zelfs onbestaande.
Met vallen en opstaan, zo omschrijven velen hun pogingen om als ‘mikadofamilie' een evenwicht te vinden.
 
Toch zijn er zeker een aantal elementen die je in overweging kan nemen.
Gun alle partijen voldoende tijd om elkaar te leren kennen, voor henzelf een veilige plaats te vinden in dit nieuwe gezin.
Aanvaard dat het voor de kinderen een minder evidente oefening is. Zowel jouw kinderen als die van je vriendin hebben al op jonge leeftijd met veel verlies te maken gehad.
Dat betekent vaak dat kinderen hun territorium minder makkelijk delen, angst hebben om datgene wat er overgebleven is, ook te verliezen.
Bij jouw kinderen is dat misschien nog sterker dan bij de hare. Ze hebben immers alleen jou nog, dit is hun enige thuis.
Ook moeilijk voor hen is aanvaarden dat de plaats van hun moeder nu ingenomen wordt door een andere vrouw.
 
Onafhankelijk van haar kwaliteiten of inzet, vergt zoiets veel aandacht. Veel praten en afstemmen is de boodschap. Toch is het ook zo dat jullie als man en vrouw, recht hebben op een leven en dat, hoe moeilijk het soms ook loopt, dit voor de kinderen een belangrijk, positief signaal is. Mijn mama, mijn papa is er niet alleen voor mij, hij/zij heeft ook een eigen leven.
Dit aanvaarden maakt deel uit van opgroeien, van je losmaken.
 
Ook goed is dat zij zien en ervaren hoe een relatie tussen man en vrouw loopt, wat het betekent compromissen te sluiten, keuzes te maken, op elkaar af te stemmen, ruzie te maken.
We leren op dat vlak nog altijd aan de hand van voorbeelden.
Voor jullie relatie is het bovendien begrijpelijk dat samenwonen de volgende stap is. Zorg in een nieuwe thuis voor een eigen slaap- en eetplek voor elk gezinslid, ook al komen sommigen niet zo vaak meer naar huis. Het is een manier om symbolisch aan te geven dat met de persoon in kwestie rekening wordt gehouden, dat hij of zij gezien wordt als deel van het gezin.
En last but not least. Aanvaard dat dit nieuw samengestelde gezin vooral jullie keuze is, minder die van de kinderen.
Aanvaard dan ook dat zij er niet altijd even gelukkig mee zullen zijn. Bedenk echter dat in een traditioneel gezin ook niet alles van een leien dakje loopt. Opgroeiende kinderen en jongvolwassenen zitten volop in een proces van hun weg zoeken, zich losmaken van hun thuis. Ook in dat ‘gewone' gezin gaat dat met vallen en opstaan.


→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu