Menu
example

'Onze schoondochter negeert ons'25/01/2014

'Ik neem het risico bestempeld te worden als bemoeizieke schoonmoeder, maar ik heb advies nodig. Ik heb altijd twee dagen per week voor de kinderen van mijn zoon gezorgd, we zijn daarvoor zelfs naar hetzelfde dorp verhuisd. Toen merkte ik al dat mijn schoondochter nogal negatief en veeleisend was, maar nu de kinderen groter zijn en ze ons minder nodig heeft, toont ze haar ware aard. Ze eist onredelijke dingen van mijn zoon (van werk veranderen), dreigt te vertrekken omdat ze hun huis een ‘krot' vindt. Ik wil haar niet alle schuld geven, maar ze negeert ons sinds we onze mening daarover zeiden en zet de kinderen tegen onze zoon en tegen ons op. Wat kunnen we doen?'

Rika Ponnet:
Ervaren dat de relatie van je kinderen niet over rozen gaat, is een harde noot om te kraken. Je ziet wat er gebeurt, wilt ingrijpen en toch wordt dat ‘verkeerd' geïnterpreteerd. Elke kant heeft zijn waarheid, maar dat zien ze niet meer. Ook in jouw hoofd is er al duidelijk sprake van twee kampen: zij en aan de andere kant wij, samen met onze zoon en kleinkinderen. Dat opdelen is een begrijpelijke verdedigingsreflex, maar geen vruchtbare houding om moeilijke situaties in een rustiger vaarwater te krijgen. Het maakt dat mensen almaar krampachtiger vasthouden aan het eigen grote gelijk.
Jullie hebben het gevoel veel zorg verleend te hebben en stank voor dank geoogst te hebben. Zij denkt waarschijnlijk dat jullie niet ‘zomaar' helpen, maar op die manier een vinger in de pap hebben in ‘haar' gezin. Jullie recente kritiek op haar heeft daar zeker geen goed aan gedaan. Door openlijk partij te kiezen voor jullie zoon, versterk je de tegenstellingen tussen hen, waardoor ze nog verder uit elkaar groeien. Zij zal ongetwijfeld tal van ‘fouten' hebben, maar hoe zij en je zoon zich tot elkaar verhouden is hun verhaal en problemen in hun relatie zullen ze toch daar moeten oplossen.
Ik denk dat er bij haar vooral een gevoel van onveiligheid speelt. Onredelijke eisen komen er meestal als de partij die ze stelt het gevoel heeft niet gehoord of erkend te worden. Vermoedelijk leeft bij haar het idee dat ze haar man met jullie moet delen, sterker nog, heeft zij het gevoel dat zijn verbondenheid met jullie groter is dan met haar. Dat roept jaloezie op, wakkert competitie en dus ook tegenstelling aan.
Durf ook je standpunt kritisch te bekijken. Zoals je het nu schetst, is haar aard die van een profiteur, is ze een vrouw met een slecht en vals karakter. Is dat wel zo? In mijn ervaring zijn mensen zelden slecht, maar eerder beperkt en hebben ze angsten en noden die niet altijd op de meest aangename manier aan de oppervlakte komen. Mogelijk wil zij het gevoel hebben dat ze ertoe doet en eist zij daarom ingrijpende dingen zoals verhuizen of van werk veranderen, niet voor niets zaken waarmee ze hem en ook jullie echt raakt. Dat voor ogen houden maakt het misschien mogelijk om milder naar haar gedrag te kijken.
Verder is het belangrijk om te weten dat wie een actieve rol als grootouder opneemt, ook een verantwoordelijkheid heeft. Die speelt zich niet af op het domein van de zorg, maar gaat over de positie die je in het gezin aanneemt. Wil je graag dat dit gezin het zo goed mogelijk heeft, dan is het belangrijk om de bestaande gezinsdynamiek positief te ondersteunen zonder een eenzijdig standpunt in te nemen. Op zijn best kan je je zoon en schoondochter stimuleren om samen stappen te zetten, misschien met hulp van buitenaf, richting een gesprek over het waarom van hun strijd. Opnieuw tot meer vertrouwen en verbondenheid komen, lijkt me essentieel.
Ongetwijfeld bedoelen jullie het heel goed, maar je rol als ouder en schoonouder bij volwassen kinderen is niet oplossend of zorgend van aard. Het gaat veeleer over ondersteunende beschikbaarheid en ook vaak over horen, zien en zwijgen. Moeilijk, zoveel is zeker.


→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu