Menu
example

S.O.S. Relatie onder druk03/09/2016

Mijn vriend kampt met een alcoholverslaving. Hij liet zich behandelen, maar drinkt weer stiekem. Ik was zo ontgoocheld, maar durfde er hem niet op aan te spreken uit angst voor agressief gedrag omdat ik een einde maakte aan onze relatie. Daar heb ik nu spijt van. Hoe maak ik het weer goed?

Rika Ponnet:

Het is duidelijk dat je je vriend graag ziet en dat je, ondanks je geschonden vertrouwen omdat hij zijn belofte om niet te drinken verbrak, graag met hem verder wilt. Het bijleggen lijkt me niet zo'n moeilijke opdracht: je geeft aan dat je toch nog gevoelens hebt voor hem en je het nog graag een kans wilt geven. Als die gevoelens er ook nog zijn aan zijn kant, zal jullie relatie opnieuw op de rails staan.

Dit lijkt me evenwel niet de grootste uitdaging in je verhaal. Jullie relatie strandde immers niet vanuit een tekort aan gevoelens voor elkaar, wel vanuit een gebrek aan vertrouwen. Een gevoel van zekerheid en veiligheid hebben bij het engagement, het ‘woord' van de ander, is, meer nog dan romantische gevoelens, het fundament van een duurzame relatie. Dat woord verbreken schaadt het fundament en is des te schadelijker als er geen erkenning komt van wat gebeurd is of het zelfs niet bespreekbaar is. Een minstens zo belangrijk vertrouwensprobleem lijkt me jouw angst voor zijn agressieve reactie op iets wat hem mogelijk moeilijk valt.

Meningsverschillen maken deel uit van alle relaties; conflicten, ook ingrijpende en pijnlijke, van de meeste.
Vertrouwen hebben in je partner betekent erop kunnen rekenen dat hoe hoog oplopend en pijnlijk een conflict ook is, bepaalde grenzen niet overschreden worden. Geweld is er zeker zo een. Angst voor mogelijk geweld maakt monddood in een relatie, leidt tot vermijdingsgedrag, wat heel nefast is.

Dit alles stemt tot nadenken. Het is immers duidelijk dat noch jij noch je vriend in alle openheid de problemen binnen jullie relatie met elkaar kunt bespreken, wat op termijn gegarandeerd opnieuw ernstige problemen veroorzaakt. Dat je hem, jullie opnieuw een kans wilt geven, betekent opnieuw vertrouwen in hem, in jullie opbouwen. Dat kan alleen maar door gezamenlijk zijn verslavingsproblematiek aan te pakken. In een relatie is het immers niet mogelijk een echt vertrouwelijke intieme band uit de bouwen als een van beiden een ‘vluchtroute' heeft uit die relatie: dat kan een tweede relatie zijn, maar ook een verslaving. Telkens als er problemen opduiken, er gevoelens van onbehagen zijn of als troost of ontspanning nodig is, wordt vaak voor de makkelijkste route gekozen, in dit geval de verslaving. Dat ondermijnt uiteraard je relatie omdat net het delen van wat ons bezighoudt of moeilijk valt, van onze gevoelens en gedachten, de verbondenheid in een relatie tot stand brengt en voedt.

Om die reden gaan we er in relatietherapie vanuit dat therapie opstarten geen zin heeft zolang er sprake is van zo een bijkomende ‘relatie'. Het lijkt me dan ook essentieel dat jullie het in eerste instantie hierover hebben met elkaar. Zijn verslaving en hoe jullie dit verder willen aanpakken. Zijn bereidheid om dit probleem te onderkennen en bespreken, waardoor er tussen jullie opnieuw een vorm van vertrouwen kan groeien. Is dit mogelijk, dan heeft het ‘goedmaken' ook een echte basis. Boven alles toont het trouwens aan dat je het op deze manier echt met hem meent, je het beste voor hebt met hem, met jullie en niet gewoon in een patroon blijft hangen van ‘aan' als de behoefte er is en ‘af' als de problemen opnieuw de kop opsteken.


→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu