Menu
example

Waarom kiest mijn vriend niet voor mij?19/06/2011

Rika Ponnet:
Jouw vriend staat op dit moment voor een belangrijk levensdilemma. Hij moet met name een keuze maken tussen zijn verantwoordelijkheden als echtgenoot en vader enerzijds en zijn persoonlijk geluk in de liefde anderzijds. Deze keuze is moeilijk en zal altijd een ‘verlies’ inhouden.
Gaat hij voor jullie relatie dan zal hij moeten leren leven met een schuldgevoel omdat hij zijn vrouw en gehandicapte kinderen verlaten heeft. Kiest hij voor zijn gezin dan zal hij het verlies van een mogelijks betere levenspartner moeten aanvaarden.
Breder bekeken lijkt het wel een clash tussen oude en nieuwe relatiewaarden: het gezinsbelang versus het ik-belang. Het is een keuze waarmee heel wat mensen worstelen en die steeds meer, gezien de hoge echtscheidingspercentages, richting ik-belang gaat.
Voor elk scenario vallen pro’s en contra’s te bedenken. Alles bij het oude laten is een veilige weg waarbij hij zal moeten leren leven met het gevoel van een verloren liefde. Slaat hij met jou een nieuwe weg in, dan zal hij vrede moeten nemen met een andere ik. Want laat ons eerlijk zijn, meer dan ‘inzitten’ met de ander, met wat hij aanricht (en hij kwetst door zijn dubbele houding twee partijen!), speelt zijn ego, zijn zelfbeeld, zijn perfectionisme hem parten.
Door dingen te doen die we moreel laakbaar vinden, moeten we toegeven dat we menselijk en dus ook faalbaar zijn, dat we niet beantwoorden aan een bepaald beeld, aan maatstaven die we misschien wel voor anderen hanteren. Liever dan het zelfbeeld richting naar beneden bij te stellen, kwetsen mensen anderen door hun twijfelende houding. Achter het gegeven ‘twijfelen in relaties’ zit meestal ook een onderliggend probleem. Wie in de liefde moeilijk kan kiezen, belandt vaak in een patroon van aantrekken en afstoten, waarin jullie nu verzeild zijn geraakt. Het wijst bij je partner op een vorm van bindingsangst, maar… ook bij jou. Want beter dan de vraag stellen ‘waarom kiest mijn vriend niet voor mij?’, kan je je afvragen waarom jij niet voor jezelf kiest. Door in deze knipperlichtrelatie te blijven, bestendig je het patroon. Je zegt van hem te houden, maar dan zal ook jij moeten kiezen. Echte liefde vergt immers wederkerigheid en die is er nu niet. Wil je een volwaardige relatie met een man die echt voor je kiest, ook al heeft die keuze gevolgen? Stel je hem voor een ultimatum of blijf je meegaan op deze emotionele roetsjbaan? En zo ja, waarom? Heel vaak zie je dat als iemand niet voldoende grenzen stelt (tot daar ga ik mee maar niet verder), een laag zelfbeeld aan de basis ligt. Ook angst voor eenzaamheid kan een sterke drijfveer zijn bij het in stand houden van een relatie die je toch niet gelukkig maakt. Opkomen voor jezelf en voor jullie liefde, betekent dan ook: niet zomaar alles goed vinden en meegaan in zijn destructief twijfelend gedrag. De keuze zal van jou moeten komen, want de kans dat hij gewoon wacht tot al te veel geknipper de liefde heeft stuk gemaakt, is groot. Kies dus voor hem, maar zeg hem dat het ook betekent dat hij kiest voor jou. Zo niet, dat je afscheid neemt van deze relatie en je je openstelt voor een nieuwe partner die je wel voldoende de moeite vindt om er volledig voor te gaan.


→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu