Menu
example

Waarom val ik altijd op mannen die bezet zijn?16/10/2010

Ik onderken in je verhaal een angst om alleen te zijn, verlatingsangst dus.
Het gekke bij verlatingsangst is dat mensen die er mee te kampen hebben, onbewust alles doen om in hun angsten bevestigd te worden.
 
Dat zie ik ook in jouw keuzes. Wie verlatingsangst heeft, voelt zich heel vaak aangetrokken tot partners met bindingsangst, wat blijkt uit het gedrag van de mannen met wie je een relatie hebt. Twee relaties tegelijkertijd hebben is immers een manier om de ander niet echt dichtbij te laten komen en geen volwaardig engagement aan te gaan.
 
Waarom jij die mannen er uitpikt? Zo zorg je ervoor dat datgene wat je het meest vreest -- alleen zijn -- bewaarheid wordt. Het is een destructieve poging om je gevoelsleven onder controle te houden. Liever dan te leven met de onzekerheden in een 'goede' relatie, kies je voor mannen die niet echt voor jou kiezen of van wie je zeker kunt zijn dat ze je ooit in de steek zullen laten. Jouw verlatingsangst is zo sterk dat je de pijn van verlaten te worden (die ken je) verkiest boven de onzekerheid van een relatie, boven die angst in de steek gelaten te worden.
 
Punt is te onderzoeken waar die angst vandaan komt. Gevoelens van onzekerheid die stammen uit onze kindertijd en ouders die onvoorspelbaar waren in hun aandacht en betrokkenheid, liggen heel vaak aan de basis van zo een hechtingsstijl. Die patronen zijn ingesleten vanuit de vroegste kindertijd, waardoor ze ook heel moeilijk te veranderen zijn.
Toch is het goede nieuws dat evolutie mogelijk is.
Wil je niet telkens opnieuw in onmogelijke relaties belanden, dan hoeft dat ook niet. Belangrijk is te beseffen dat jouw 'programmering' op dit vlak goed werkte voor de pijn die je ervoer als kind, maar nu niet meer functioneel is. Alles draait bij jou rond het stellen van duidelijke grenzen, het opkomen voor jezelf. Je kunt dit oefenen in heel veel contexten -- buiten liefdesrelaties -- waar het veiliger aanvoelt.
 
Een goede stelregel is dat actie en ratio bij jou vóór het gevoel moeten komen. Eerst moet je, vanuit je hoofd, opkomen voor wat goed voor je is, voor datgene wat je denkt dat je gelukkig zal maken als volwassen vrouw. Wachten tot je gevoel dit aangeeft, is geen optie. Je gevoel geeft je de juiste grens niet, dat is duidelijk vanuit je verleden.
Moet je dan puur rationeel een partner kiezen? Uiteraard niet. Bij de juiste rationele keuze zal je gevoel mettertijd volgen.
 
Aanvaard dat dit een proces van vallen en opstaan zal worden, maar blijf geloven in je kracht en je vermogen om te veranderen.


→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu