Menu
example

'We maken altijd ruzie over cadeaus' 30/11/2013

Ik ben vijftien jaar samen met mijn vriendin en we zijn nog altijd een gelukkig stel. Toch hebben we over één ding regelmatig hoogoplopende conflicten: de manier waarop we aankijken tegen kerst en nieuw, Valentijnsdag, verjaardagen. Ik vind dat een commerciële bedoening en zou het liefst die dagen zo laten passeren. Zij vindt dat wel belangrijk, koopt me iets, maar bij het geven is er altijd een onderliggende boodschap van ‘ik verwacht wat terug'. Ze liet in het verleden meermaals haar ontgoocheling blijken en sindsdien zeg ik dat ik er niet meer aan meedoe. Ik zie haar graag, dat weet ze, waarom dan al die heisa? Zij vindt mij totaal onromantisch en op die dagen is zij ook niet te genieten. Ik voel dat het diep gaat en zou niet graag hebben dat dit een smet werpt op onze relatie.


Rika Ponnet:
De manier waarop we aankijken tegen geschenken geven en krijgen, zegt heel veel over wie we zijn in een relatie. Geschenken symboliseren nu eenmaal de band met de persoon aan wie we geven: ze versterken die band of zijn een teken van de dingen die niet zo optimaal lopen. Het beste geschenk is datgene wat gever en krijger als een plezier ervaren, als het vieren en verstevigen van hun verbondenheid. Er spreekt uit zo'n geschenk een vermogen om zich te verplaatsen in de persoon die we graag zien. Waarmee kan ik hem of haar een echt plezier doen? Niet graag geven, niet graag krijgen of het liefst geven, het liefst krijgen, is tekenend voor de manier waarop we ons verhouden tot anderen.
Wie niet graag geeft, heeft meestal angst om afgewezen te worden, angst dat het nooit genoeg zal zijn en angst om in het geven zichzelf te verliezen. Niet geven is dan een manier om controle uit te oefenen, de ander op afstand te houden. Wie graag geeft, liever dan te krijgen, zet op die manier bij de ander een rekening uit en probeert door te geven diezelfde controle te verwerven. Hij verzekert zich van de betrokkenheid van de ander, probeert zelfs een schuldgevoel te installeren.
Ook jouw relatie lijkt onderhevig aan deze wetmatigheid. Blijkbaar vindt je vriendin het fijn om geschenken te geven, een manier om te tonen dat ze je graag ziet én om je engagement te testen, er zich van te verzekeren. Dit stuit bij jou op weerstand. Het verhaal dat je het allemaal te commercieel vindt, lijkt mij een drogreden. In jouw uitspraak ‘ze weet dat ik haar graag zie', schuilt er mogelijk meer. Misschien vind je het moeilijk om openlijk te tonen dat je haar graag ziet, voelt het uiten van dergelijke gevoelens als te kwetsbaar. Mogelijk vind je ook de druk er te veel aan. Telkens geconfronteerd worden met haar dwingende verwachtingen, maar ook met de maatschappelijke geplogenheden, voel je waarschijnlijk aan als beklemmend, onecht. Het zijn omstandigheden waarin nogal wat niet-gevers afhaken: door niet te geven, geef je niet toe aan die dominantie. Op die manier ontstaat een dynamiek in je relatie waarbij aan de ene kant iemand almaar meer aandringt om gas te geven en aan de andere kant iemand zit die juist afremt, omdat het nooit voldoende zal zijn. Een competitie in ‘geven' zeg maar, waaruit jij je strategisch hebt teruggetrokken. Probeer deze dynamiek te doorbreken, want hij kan inderdaad je hele relatie gaan besmetten. Weet dat je je vriendin niet hoeft te bedelven onder de cadeaus. Bij nogal wat koppels vervangen geschenken een echt gesprek en veel cadeaus geven, zo wees onderzoek uit, wijst juist op een slechte relatiekwaliteit. Sla dus geen stapel geschenken in, maar bespreek met je vriendin bovenstaande. Het haalt gegarandeerd de lont uit het kruitvat, versterkt jullie wederzijds begrip en verbondenheid én opent mogelijk de weg naar een ontspannen geven en krijgen.
 


→ Terug naar overzicht

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu