Menu
example
Duet is altijd voorstander geweest van een sluitende wetgeving voor de sector van de relatiebemiddeling.

Sinds jaar en dag pleiten wij voor de invoering van een kwaliteitslabel, iets wat er tot op de dag van vandaag niet gekomen is. Om dit te duiden is een beetje geschiedenis zeker op zijn plaats.

Relatiebemiddeling vond in België vooral ingang na de jaren zestig met de oprichting van huwelijksbureaus en activiteitenclubs voor alleenstaanden.

In de jaren tachtig kreeg het beroep een kwalijke reputatie. Daar zorgden kantoren zoals het beruchte Brusselse Présence voor. Een aantal onthullende reportages in de media, Humo voorop, brachten de wanpraktijken aan het licht. De impact ervan kan moeilijk overschat worden. Tot op vandaag werkt de negatieve beeldvorming door.

Toch waren er ook van bij aanvang ernstige initiatieven op de markt: kantoren en vrijetijdsorganisaties die met oprechte bedoelingen mensen bij elkaar brachten en brengen.
Het ter ziele gegaan Centrum Voor Huwelijkscontacten (CVH), ontstaan vanuit een aantal welzijnsorganisaties, was daarvan een goed voorbeeld.

Omdat er veel klachten kwamen, besloot de overheid aanvang jaren 90 regelgevingen uit te werken. Een eerste wetgeving kwam er in 1993, aanpassingen volgden. De jongste aanpassing, het invoeren van een modelcontract, dateert van begin 2006.
Een gemiste kans was de regelgeving op Vlaams niveau, die er gekomen was onder CVP-signatuur, maar afgevoerd werd door Mieke Vogels als toenmalig minister van welzijn.

Deze regelgeving zou ervoor gezorgd hebben dat iedereen die als bemiddelaar wil werken, ook een diploma in de humane wetenschappen moet kunnen voorleggen. Vogels vond het betuttelend en voerde de regelgeving gewoon af.

Ze ging nadien inzien dat die beslissing voorbarig was geweest, bestelde een onderzoek bij Test-Aankoop om de sector door te lichten. Ook zij pleitten in hun besluiten voor het invoeren van een kwaliteitslabel en het opleggen van een aantal kwalificatieregels. Dit werd uiteengezet op een hoorzitting voor het Vlaams Parlement, waarop ook Rika Ponnet werd uitgenodigd als spreker (08-05-2002)*.
De dure adviezen zijn tot op vandaag in een lade blijven liggen.

Maar: ondertussen is de markt dermate veranderd dat al de regelgeving hopeloos achterop hinkt. Relatiebemiddeling speelt zich nu voor een groot deel af in de virtuele wereld, wat veel moeilijker te controleren is.

Duet is geen huwelijksbureau. Wij zijn een ontmoetingsplatform voor singles waarbinnen mensen zelf hun ontmoetingen regelen.
 
Wij worden gecontroleerd door de FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie.
De algemene Directie Controle en Bemiddeling is gevestigd op: WTC III, Simon Bolivarlaan 30, B-1000 Brussel. Tel : 02 277 51 11 - Fax: 02 277 54 51 of 02 277 54 52 - Email: eco.inspec.fo@economie.fgov.be.

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu