Menu
example

Leeftijd

Laatst aangepast op 26/01/2018
Kijken we naar de verhoudingen in de verschillende leeftijdsgroepen, dan zien we nog een ander verhaal.

Bij de twintigers, dertigers en jonge veertigers is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in evenwicht. 45 lijkt een scharnierleeftijd. Vanaf die leeftijd zien we het aantal vrouwen stijgen in verhouding tot het aantal mannen.
Boven de 50 neemt de wanverhouding toe. Die verschillen zijn voor een groot stuk demografisch bepaald. Vanaf 45 ligt het sterftecijfer bij mannen al hoger dan bij vrouwen, bij de vijftigers is dat verschil al behoorlijk groot om nog verder toe te nemen met het vorderen van de leeftijd. Een tweede belangrijke verklaring ligt bij de keuze van de mannen. 10% geeft de voorkeur aan een relatie met een (veel) jongere vrouw, terwijl vrouwen van 45 en ouder een groot leeftijdsverschil meestal niet (meer) zien zitten.

Conclusie: Mannen in om het even welke leeftijdscategorie hebben in ons systeem veel kansen, gesteld dat hun profiel aansluit. Vrouwelijke twintigers, dertigers en jonge veertigers hebben evenveel kansen, rijpe veertigers al wat minder maar nog behoorlijk en voor vijftigers en zestigers verloopt het vaak moeizaam. Toch hangt veel af van je wensen: wie de marge voor leeftijd en regio ruim neemt, heeft behoorlijk wat kansen.

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu