Menu
example

Opleidingsniveau

Laatst aangepast op 26/01/2018
Gelijkwaardigheid in achtergrond, intellectueel op dezelfde golflengte zitten, zijn belangrijke elementen in het al of niet slagen van een relatie.
Het is ook de reden waarom we bij Duet ernaar streven een zo homogeen mogelijk bestand uit te bouwen.

Toch blijven we openstaan voor iedereen. Een diploma alleen zegt immers niet alles. In ons klantenbestand is vooral de middenmoot van de bevolking goed vertegenwoordigd. Ook vanuit de hogere sociale klassen zien wij vaak mensen. De grotere groep (80%) heeft hoger onderwijs gevolgd, van het korte (50%) of het lange type (30%). Ongeveer 20% behaalde een A2- of A3-diploma.
Op zich houdt dit zeker geen waardeoordeel in: iemand met een universitair diploma is niet ‘beter' dan iemand met een A3-diploma, maar meestal zijn beiden wel anders en met die verschillen proberen we gewoon zo goed mogelijk rekening te houden.
Linken we leeftijd en opleidingsniveau dan kunnen we nog verder nuanceren. Er zijn meer mannen met een universitair diploma, meer vrouwen met een A1-diploma en iets meer mannen met een A2- of A3-diploma. Bij de leden jonger dan 40 heeft meer dan 90% langer gestudeerd, bij de leden jonger dan 30 is dat voor 98% het geval.

Conclusie: Het opleidingsniveau bepaalt zeker de kansen, maar meer nog dan dat spelen achtergrond, interesses, intelligentie een rol. Op latere leeftijd zijn het dan weer de maturiteit en de ervaring die zwaarder doorwegen. Bij jonge mensen weegt het diploma in de keuze van een partner het meest door. Vrouwen hechten meer belang aan het studieniveau en willen meestal iemand ontmoeten met een gelijke achtergrond. Voor mannen is het niveau belangrijk, maar diploma's doen er meestal minder toe. Jongere mannen hechten daar dan weer wel in toenemende mate belang aan. Algemeen zien we dat deze wensen sterk in evolutie zijn: hoe langer hoe meer zijn vrouwen ook samen met mannen met een lager opleidingsopniveau en hiervoor openstaan vergroot elkeen zijn kansen.

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu