Menu
example

The Smart Entrepreneur

img_0776_enhanced.jpg Rika Ponnet werkt mee aan internationaal werk rond vernieuwend ondernemen.
In 2007 gaf Rika Ponnet een aantal lezingen aan de Vlerickschool Gent-Leuven over het profiel van de single in onze maatschappij. Ze deed dat naar aanleiding van een innovatief project rond dating en matching dat vanuit de wetenschappelijke wereld werd ontwikkeld en opgevolgd werd door oa Bart Clarysse, professor aan de Vlerickschool en aan de Imperial College Business School in Londen. Deze case werd nadien nog een aantal keren gebruikt als voorbeeld van hoe men op een goede manier een idee kan uitwerken en op de markt brengen.
In mei 2011 verschijnt er van de hand van Clarysse en ondernemerscoach Sabrina Kiefer een boek rond intelligent ondernemen. De case waaraan Rika Ponnet meewerkte wordt er uitgebreid in besproken.
 
 
In The Smart Entrepreneur proberen Bart Clarysse en Sabrina Kiefer een praktische en onderbouwde handleiding af te leveren, bedoeld voor iedereen die met het idee speelt om een onderneming op poten te zetten én succesvol uit te bouwen. Ze volgen daarbij in de verschillende hoofdstukken de weg van goed idee tot succesvolle zaak.
In sectie 2, Van Idee tot Zakelijk voorstel, schetsen ze het proces waarbij een businessidee in de markt wordt geplaatst en wat dit vergt.
Zo adviseren ze in eerste instantie om een segmentatie van de markt te maken: wie kan mijn mogelijke klant zijn? Wat zijn realistische omzetverwachtingen? Hoe kan ik een zicht krijgen op mijn potentieel marktsegment?
Om dit te realiseren raden de auteurs aan gebruik te maken van ‘bevoorrechte getuigen’, mensen uit het domein met voldoende kennis en ervaring binnen dat domein, mensen die je met andere woorden een goed zicht kunnen geven op wie er mogelijks interesse kan hebben voor je product of dienst.
Om dit duidelijk te maken halen Clarysse en Kiefer een voorbeeld aan uit hun praktijk. Ze vertellen het verhaal van Luc Krols, een geneticus met een wetenschappelijk datingidee. Hij baseert zich voor zijn idee op eerder wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat mannen en vrouwen seksueel aangetrokken worden tot elkaar op basis van de genetische samenstelling van hun immuniteitssysteem. De samenstelling van het immuunsysteem zou gesignaliseerd worden aan de hand van feromonen die via de geur subtiel waar te nemen zijn. (adhv de zogenaamde T-shirttest werd ontdekt dat vrouwen vielen voor de lichaamsgeur van mannen wiens immuunsysteem tegengesteld was aan het hunne). Krols idee is om deze kennis in een test te gieten en aan te bieden op de datingmarkt, via datingsites, relatiebureaus…
Krols gaat zelf op zoek naar de samenstelling van de singlemarkt en ontdekt dat die behoorlijk groot is. Hij kan echter aan de hand van het statistisch materiaal niet uitmaken of die singles mogelijks geïnteresseerd zouden kunnen zijn in wat hij aan te bieden heeft. Om die reden gaat hij te rade bij Rika Ponnet, die (we spreken 2007) een jarenlange ervaring heeft als relatiebemiddelaar en de markt van de alleenstaanden als geen ander kent. Zij wordt uitgenodigd voor meerdere gesprekken en een lezing en geeft daarin haar visie op de singlepopulatie. Daaruit blijkt inderdaad dat Krols de groep van alleenstaanden te gunstig inschat. Vooreerst wordt het duidelijk dat de grootste groep van singles niet beantwoordt aan het populaire mediabeeld van ‘snel levend met een hoog inkomen, woonachtig in de stad’. De gemiddelde single heeft een lager inkomen, woont kleiner, beschikt minder vaak over een computer…dan mensen die als koppel door het leven gaan. Het financiële plaatje bij singles is dus verre van rooskleurig. Velen moeten het doen met een bescheiden inkomen.
Daarnaast is niet iedereen die actief is op de singlemarkt op dezelfde manier op zoek naar een relatie. Ponnet deelt de singles op in ‘seekers’ (diegenen die een ernstige relatie zoeken) en ‘players’ (diegenen die fun voorop plaatsen, daten zien als een sociaal gebeuren).
Logisch dat de eerste groep makkelijker zal investeren in een systeem zoals Krols wil aanbieden dan de tweede. Ponnet raadt dan ook aan om enkel te focussen op de groep van seekers.
Ze geeft ook aan dat de dure test van Krols best deel zou uitmaken van een testprogramma waarin ook andere elementen zoals persoonlijkheid, geschiedenis…aan bod zouden komen. Vanuit haar ervaring hechten seekers immers minstens zoveel belang aan overeenkomsten op die terreinen dan aan seksuele aantrekking.
Tot slot geeft ze ook aan dat Krols de manier waarop hij zijn test in de markt zou brengen, goed zou overdenken. De terughoudendheid van mensen voor tests als het over hun liefdesleven gaat is immers vrij groot. De test zou dan ook op een positieve manier moeten voorgesteld worden, rekening houdende met het nog altijd heersende romantische liefdesideaal.

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu