Menu
example

Wetenschappelijk onderbouwd

Wetenschap en ervaring: een toelichting bij onze selectiemethode.

Iedereen die bij Duet langskomt doet dat met een duidelijke vraag. Men is single en wil dat graag veranderen. Wij selecteren dus in het kader van partnerkeuze en een theoretische grondslag kan daarbij niet ontbreken.

Over het onderwerp verscheen al een bibliotheek vol boeken. Ze bewijzen dat partnerkeuze niet op toevalligheden gebaseerd is, maar zijn niet altijd even gemakkelijk toepasbaar.

Algemeen kunnen we stellen dat elke mens een liefdeskaart heeft die gevormd wordt door onze ervaringen en achtergrond, ouders en zorgfiguren, eerste en volgende liefdes... Vanuit deze liefdesmal gaan wij op zoek naar iemand die bij ons past. Komen we zo iemand tegen, dan passen de puzzelstukken als het ware in elkaar. Een aantal voor ons sterke elementen worden 'getriggerd' waardoor we verliefd worden. Die elementen zijn van biologische, psychologische en sociologische aard.

Onze selectiebasis is een mix van psychologische en sociologische elementen.

De ontwikkelingspsychologische gegevens (familiale verhoudingen, waardekader, voorkeuren en angsten, onze hechtingsstijl) staan centraal bij het tot stand komen van een relatie. Ze zijn niet zomaar te duiden, al zijn vroegere relaties een goede leidraad. Nadenken over en het in kaart brengen van je relatie-ervaringen is een erg zinvolle oefening om inzicht te krijgen in je eigen relatiepatronen.

De sociologische elementen zijn dan weer gemakkelijker in rekening te brengen. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen die veel gemeen hebben, beter in staat zijn een duurzame relatie uit te bouwen. 'Veel' staat dan voor milieu, opleidingsniveau en intelligentie, fysieke aantrekkelijkheid, leeftijdscategorie, geografische nabijheid... Het zijn de 'noodzakelijke' randvoorwaarden.

Twee mensen worden niet verliefd omwille van deze elementen, maar als ze op elkaar vallen en de randvoorwaarden zijn ingevuld, dan is de kans op slagen aanzienlijk groter.

Naast deze wetenschappelijke basis, is het vooral onze ervaring die een belangrijke rol speelt bij het selecteren.

Door jarenlang met mensen te werken ontwikkel je een getrainde intuïtie die je in staat stelt mensen juister in te schatten, dingen aan te voelen die niet op het eerste gezicht duidelijk zijn. Dit aanvoelen is een enorme troef bij het selecteren en evalueren, bij het begeleiden van iedereen die zich bij ons aanmeldt.

Toch blijft de liefde ook ten dele een mysterie dat we moeten koesteren. Vanuit die bescheidenheid proberen we onze kennis en ervaring te ordenen, zonder over wetmatigheden te willen spreken. We kijken, luisteren en registreren en zijn op die manier tot een werkzame methodiek gekomen voor Duet.

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu