Menu
example

Zes stappen

De eerste stap naar een bemiddelingskantoor is ongetwijfeld de moeilijkste.

Wij horen vaak dat mensen maanden en soms jaren met het idee spelen om een beroep te doen op bemiddeling, maar het telkenmale uitstellen. Op een bepaald ogenblik lijkt de tijd dan toch rijp, neemt men contact op en zet men verdere stappen.

De telefoon nemen, een mailtje zenden om een afspraak te maken is een echte drempel waar men overheen moet. Zodra die stap gezet is, verloopt de rest als vanzelf. Waarschijnlijk is het vooral een mentale klik die men moet maken.

Iedereen wil het liefst iemand 'spontaan' tegenkomen en afstand nemen van dat ideaalbeeld is niet zo gemakkelijk. Ook spelen al eens gevoelens van mislukking, van 'niet in staat zijn tot wat anderen zo kunnen' een rol. Het zijn logische obstakels in een cultuur waar de romantische gedachte sterk leeft. Toch hebben de aanvankelijke reserves ook een heel positieve kant. Ze zorgen ervoor dat de mensen die bij ons langs komen, bewust en gemotiveerd kiezen voor dit ontmoetingssysteem. Ze hebben voor zichzelf uitgemaakt wat ze willen en gaan er ook voor.
"Naar hier komen is voor mij erg moeilijk geweest. Ik had een jaar geleden al een eerste keer via een vriend over jullie gehoord en de site bezocht. Dat heb ik sindsdien al een aantal keren opnieuw gedaan, maar telkens nam ik het besluit 'later'. Toen ik vorige week opnieuw iemand hoorde praten over daten, stond mijn besluit uiteindelijk toch vast: ik wou de stap wagen en het een kans geven. Wat heb ik uiteindelijk te verliezen?" (Erik, 42, gescheiden)
Onze werkwijze is eenvoudig en kan je opdelen in zes stappen die elkaar in tijd kunnen opvolgen, maar ook kunnen samenvallen.

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu