“We moeten ons weer durven openstellen voor romantiek”

28 februari 2019

Relatietherapeute Rika Ponnet heeft met Alleen met jou een boek geschreven waarin ze de negativiteit rond relaties wil doorbreken. "We vrezen de liefde en dan vooral haar moeilijke kanten. Maar de romantische liefde verdient iets anders dan onze hoon en onze opgetrokken wenkbrauwen."
Tekst Sigyn Elst voor Psychologies Magazine

Valentijnsdag 2018. Rika Ponnet wordt gebeld door verschillende media om een reactie. Allemaal willen ze iets doen rond die dag, maar allemaal willen ze de romantische cliche?s vermijden, zo vertellen ze haar. Want is het in de liefde toch niet vooral moeilijk? En al die singles vandaag, om nog maar te zwijgen over al die relatiebreuken.

"Daar, op die dag, nam ik een besluit", schrijft ze in Alleen met jou. "Ik wil een pleitbezorger zijn voor iets anders."

"De onderliggende boodschap die de laatste jaren het discours beheerst is dat we niet competent zijn in de liefde", zegt Ponnet als we haar opbellen voor wat meer uitleg bij haar pleidooi. "In boeken worden tips gegeven, televisieprogramma"s halen er experts bij en datingssites werken met zogenaamde wetenschappelijke algoritmes. Het geeft ons het gevoel dat we zelf amateurs zijn in de liefde. Blijkbaar voelt het veiliger aan om zich over te geven aan een blind huwelijk, dan aan de relaties die men zelf tot stand brengt."

Liefdesambitie
Ponnet beaamt dat er vandaag veel liefdesbreuken zijn en het relationele klimaat onzeker is. Ze betwijfelt echter of het rationaliseren van de liefde een pasklaar antwoord op het probleem kan geven. "Het enige resultaat is eigenlijk dat we verzeild zijn geraakt in wat ik de ‘zesjescultuur" noem. We worden gestimuleerd om tevreden te zijn met een zes, en niet te streven naar een tien. Het is maar wat het is, zegt men dan. Wel, ik vind dat een triestige mindset die blijk geeft van een totaal gebrek aan liefdesambitie. Hieruit spreekt vooral een diepe angst om niet te slagen, om te geven en niet te krijgen. Investeren in een relatie, het heilige vuur van de ambitie koesteren en brandend houden, wordt dan als iets onbereikbaars gezien. Wie onderneemt met als enig doel break-even te draaien, zal nooit slagen. Zo is het ook in onze relaties."

In haar boek herinnert Rika Ponnet ons aan onze ultieme drijfveer: graag zien en graag gezien worden, houden van, liefde geven en ervaren. "Dat is de essentie van alles. Ons vermogen om ons intiem te verbinden is wat ons het meest tot mens maakt." Volgens haar heeft het huidige dating- en relatieklimaat ons daar van weggeleid. "Omdat het ons angstig maakt. We zijn al te vaak bang voor de liefde, bang voor onze natuur, bang voor pijn, voor verlies zonder dat we die zelfs ooit gekend of doorgemaakt hebben. Juist omdat we de liefde en haar moeilijke kanten vrezen, lijden we."

Dat lijden proberen we op te lossen door te rationaliseren: eisenlijsten af te vinken en ons zodanig aan te passen dat we niet meer beseffen dat we eigenlijk telkens onze diepste, niet-ingevulde verlangens negeren. "Als een datingapp of -site kant-en-klare kandidaten aflevert die beantwoorden aan je eisenlijstje, van haarkleur en diploma tot woonplaats, is er van toeval geen sprake meer. En verliefd worden zit hem juist altijd in dat toeval. We stellen ons niet meer ontvankelijk op voor die toevalligheden, die net de jus van het leven zijn en kansen op liefde brengen."

Volle overgave
"Als we in een relatie stappen in volle overgave, stellen we ons kwetsbaar op, dat klopt", zegt Ponnet.

"Natuurlijk willen we dat dat blijft duren, maar dat duurzaamheidsdenken is net de moeilijkheid die ons verhindert om ons volledig te geven. We durven de kritische stem in ons niet uit te zetten en ons gevoel te volgen. Het duurzaamheidsdenken dateert echter uit een tijd dat een huwelijk op een heel andere leest geschoeid was. Huwelijken duurden vroeger langer omdat vrouwen economisch vaak afhankelijk waren van hun man, mannen waren aangewezen op hun vrouw omdat ze zelf hulpeloos waren in het huishouden. Dan was er ook nog de druk van de kerk. Koppels waren dus als het ware tot elkaar veroordeeld. Vandaag zitten we in een heel ander verhaal, maar toch blijven we sterk kijken naar die duurzaamheid om relaties te valideren. Scheiden voelt voor heel veel mensen nog altijd aan als falen, het is ook het beeld dat de maatschappij daarvan ophangt. Wel, ik doe een oproep om niet langer de helft van de samenleving als gefaald te aanschouwen. Mensen gaan uit elkaar omdat ze verbondenheid willen, en dat vaak missen in hun relatie. Het is juist een blijk van meer liefdesambitie."

"Uiteraard wil ik de impact van een scheiding op kinderen niet minimaliseren of het feit dat vrouwen het daarna op financieel vlak soms moeilijker hebben, maar enkel die kant van een scheiding belichten, vind ik fout. Een keuze voor meer romantische liefde wordt vanuit deze invulling lager gevalideerd."