Hét antwoord op jouw liefdesvragen

23 september 2015

Al úren versleten op die vermaledijde aulabanken en nog steeds geen antwoord op je Grote Levensvragen rond liefde en relaties? Geen paniek, relatiedeskundige Rika Ponnet is jouw redder in nood! Artikel van Lore Callens voor de studentenbijlage van De Morgen.

 

"Ben ik abnormaal omdat ik op mijn 23ste nog altijd geen lief heb gevonden?" (Julie)
Rika Ponnet: "We hebben de neiging om onszelf allerlei normen op te leggen in het leven: wanneer we voor het eerst doorslapen, rechtop lopen, spreken... Ook op vlak van seks trekken we dat door: wanneer beleef je je eerst keer, hoe vaak duik je wekelijks met elkaar in bed... We gaan daardoor al te vaak voorbij aan het feit dat mensen uniek zijn en dat heel veel factoren mee bepalen wanneer we wat doen en hoe vaak. Bij relaties is dat net zo. Op je 23ste geen lief hebben, het lijkt me de situatie van velen. De groep die op die leeftijd nog nooit een lief heeft gehad is kleiner, maar een uitzondering ben je niet. Het belangrijkste vind ik: waarom stel je deze vraag? Omdat je het gevoel hebt maatschappelijk niet aan een bepaalde norm te voldoen? Of omdat je zélf graag een lief zou hebben, vanuit een intrinsiek verlangen, en het op de een of andere manier maar niet lijkt te lukken? In beide gevallen zullen de antwoorden niet eenduidig ja of neen zijn, en dat zijn ook de oorzaken niet. Partnerkeuze is niet zoiets als een studiekeuze, het maakt deel uit van een lang ontplooiingstraject dat start van bij onze geboorte. Hoe we graag gezien worden, wie er voor ons zorgt, al onze ervaringen met relaties, zorgfiguren, vriendschap, eerste verliefdheden... bepalen mee voor wie we uiteindelijk vallen, maar ook wanneer we dit toelaten in ons leven. Misschien kreeg je op dat vlak van thuis uit bepaalde boodschappen mee, dat je relaties nooit in de weg mag laten komen van je persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld. Een visie die bij ouders vooral door angst wordt ingegeven en niet klopt: relationele ervaring opdoen maakt net een heel belangrijk deel uit van je persoonlijke ontwikkeling en zal niets in de weg staan, integendeel. Je wordt geen olympisch kampioen zonder eerst jaren geïnvesteerd te hebben in de weg daar naartoe. Je zal maar een goede partner kunnen kiezen als je jezelf hebt kunnen leren kennen in verschillende relaties, door ervaring op te doen, contacten een kans te geven, verliefdheden toe te laten... Zo leer je wat je ligt, wat je wilt en wat niet. Misschien kreeg je de boodschap mee dat alleen het beste goed genoeg is en je relaties als iets heel serieus moet zien. Ook dat zorgt er misschien voor dat je schrik hebt om te springen en ervaring op te doen. Of misschien zag je in je directe omgeving hoeveel pijn en lijden mensen binnen relaties kunnen ervaren, hoe kwetsend de liefde kan zijn. Ook dan is het mogelijk dat je schrik hebt om die kwetsbaarheid in je eigen leven een kans te geven. Dus nee, je bent niet abnormaal als je op je 23ste geen lief hebt, maar ja, het is zinvol om daarbij stil te staan en voor jezelf proberen uit te zoeken wat daarin een rol speelt."

"Hoe vind ik iemand die écht bij me past? Waar vind ik die persoon dan, en hoe weet ik of het de juiste is voor mij?" (Astrid)

Rika Ponnet: "Of iemand voor jou de juiste of de ware is, dat kan je bij wijze van spreken maar weten op je sterfbed, als je het leven, ook relationeel, geleefd hebt en terug kunt blikken op wie of wat goed is geweest in je leven. Uit de zoektocht naar de juiste spreekt een verlangen naar controle en zekerheid en laat dat nu net iets zijn wat we in relaties nooit hebben: niet over onszelf, niet over de ander en niet over datgene wat het leven ons al dan niet gunt. In een relatie stappen is een daad van overgave: je gaat ervoor omdat je erin gelooft. Wie die overgave, die kwetsbaarheid die elke intimiteit met zich meebrengt, uit de weg probeert te gaan, slaagt er meestal niet in om een duurzame relatie uit te bouwen. Daar zit een logica in: de ander ervaart je engagement immers als voorwaardelijk wanneer je in je hoofd de hele tijd aan het aftoetsen bent of hij wel de ware is en of er niet iemand is die nóg beter bij je past. Als je heel erg in die twijfel blijft hangen, heb je misschien wel bindings- of verlatingsangst. Bang zijn om afgewezen te worden kan ervoor zorgen dat je wat je écht wil geen kans geeft. Faalangst, het gevoel van ‘het niet waar te kunnen maken', kan ook nefast zijn. Het romantische Hollywoodscenario zadelt ons op met bepaalde verwachtingen: mevrouw X ontmoet meneer Y, ze vallen als een blok voor elkaar en leven lang en gelukkig. Zelden gaat het zo in het echte leven: twijfel, onzekerheid, ze maken deel uit van de start van elke relatie. Het is maar door ervoor te gaan dat je kunt ontdekken of die ander voor jou een geschikte levenspartner is. Al de rest zijn vormen van kansberekening die in relaties niet zo vruchtbaar zijn. rest nog de vraag waar je iemand kunt ontmoeten. Eigenlijk kan dat zowat overal: school, werk, hobby, trein, reis, café, internet. Meer dan 80% vindt ook vandaag nog altijd iemand binnen het eigen netwerk. Durf ervoor uit te komen dat je graag een relatie wilt, dat zorgt ervoor dat je omgeving je leuke suggesties kan doen. Doe die dingen waar jij je goed bij voelt, dat geeft de beste kans op slagen en maak van je zoektocht geen allesoverheersende kruistocht. Ook het moment waarop het gebeurt controleren we nu eenmaal niet."

"Ik heb al veel geëxperimenteerd op seksueel vlak en ben heel blij dat we in een tijd leven waarin dat kan. Maar aan de andere kant: als we op zo'n jonge leeftijd al alles hebben geprobeerd, hoe houden we het dan nog spannend op ons veertigste?" (Julie)
Rika Ponnet: "Er zit een gekke redenering achter deze vraag: alsof seksualiteit, experimenteren en seksuele creativiteit een eindig verhaal is, een bron is die uitgeput kan geraken. Er is geen enkel aangetoond verband tussen op jonge leeftijd seksueel actief zijn en seksueel uitgeblust zijn op latere leeftijd. Uit je vraag spreekt wel een angst om nooit verzadigd te zijn. Wat dat betreft moet je jezelf eens afvragen wat je seksueel het meest voldoening geeft. Wat werkt er voor jou, en wat niet. Maar vooral ook: ben je in staat om seks binnen een relatie als iets bevredigends te ervaren? Seks verengen tot één functie, het genot, zal op den duur misschien inderdaad wel gaan vervelen, of zal je aanzetten om steeds meer grenzen te verleggen. Maar het is zoveel méér dan dat: een liefdestaal, een manier om je verbonden te voelen met iemand, iets wat kan troosten, voeden... Als je erin slaagt om je ook op die gebieden te ontplooien, zal je merken dat het iets onuitputtelijks wordt en je een leven lang op een bevredigende manier, aangepast aan je levensnoden, seksualiteit kan beleven."

"Moet ik me bij mijn zoektocht naar een goede relatie bezighouden met mensen die net zoals ik zijn, of net mensen die helemaal anders in elkaar zitten dan ik?" (Dries)
Rika Ponnet: "Een partner kiezen is een heel complex verhaal. Vanuit sociologisch onderzoek weten we dat mensen meestal kiezen voor iemand die op veel punten op hen lijkt: waarden en normenkader, leeftijd, aantrekkelijkheid, opleidingsniveau, sociale afkomst, financiële mogelijkheden... Maar puur emotioneel kiezen we soms toch voor een tegenstelling: de ene zoekt bijvoorbeeld wat meer verbinding, is sterker relationeel gericht en maakt zich daar ook het meest zorgen over, terwijl de ander meer op autonomie gesteld is, op zelfontplooiing en vrijheid. In het begin zorgt die combinatie vaak voor veel passie, maar na verloop van tijd kan het ook een bron van conflicten en ontevredenheid worden. De ene partner wil immers veel aandacht en betrokkenheid ervaren, de ander voelt zich daardoor verstikt en trekt zich terug, waardoor de hang naar betrokkenheid nog groter wordt. Puur op vlak van karakters kunnen alle mogelijke combinaties interessant zijn. Zomaar puntjes afvinken wanneer je een partner zoekt, is dus niet voldoende: het zal altijd een totaalverhaal zijn dat goed genoeg is of net niet. Voor jezelf weten wat je belangrijk vindt in het leven en wat je toekomstverwachtingen zijn en daarin overeenstemming zoeken met een mogelijke partner, lijkt me wel belangrijk. Nog al te vaak kiezen mensen voor elkaar zonder een aantal dingen uitgesproken te hebben, wat hen nadien ernstige parten speelt. Zo kun je bijvoorbeeld niet kiezen voor een half kind, en kun je dus rond dat soort thema's maar beter goed overlegd hebben."