We hebben van liefde de kers op onze individualistische taart gemaakt

15 juni 2015

Wat betekent liefhebben vandaag de dag? En hoe doen we dat? Joke Van Caesbroeck van Psychologies Magazine vroeg het aan vier opiniemakers waaronder Rika Ponnet.

 

De visie van Rika Ponnet:

'Graag zien' is van alle tijden en zo oud als de mensheid zelf: intieme relaties staan immers centraal in ons evolutionair programma. Het is dé overlevingsstrategie bij uitstek die ons als soort zo succesvol heeft gemaakt. Voorplanting en wederzijdse zorg gaan hand en hand en liefde is het kader dat dit mogelijk maakt én de beloning. Toch is liefde veel meer, dat zien we vandaag in een maatschappij waarin 'overleven' niet meer centraal staat. Intieme relaties dagen ons op veel niveaus uit en bepalen in grote mate ons welbevinden. Wie zich geliefd voelt, is evenwichtiger en gezonder, beter in staat om zichzelf te ontplooien. Neurologisch onderzoek toonde aan dat niets ons beter helpt om onze stress te reguleren dan de aanwezigheid van onze liefdespartner. Liefde is dus levensnoodzakelijk en dat is de reden waarom we er blijvend zoveel in investeren en er zo van afzien. Het is de veilige uitvalsbasis die het ons mogelijk maakt de wereld zonder vrees tegemoet te treden. Het is de band die we vieren als er ons fijne dingen overkomen, het is de band waarop we terugvallen als we met verlies moeten omgaan. Het is ook deze band die er voor zorgt dat we ons op en top vrouw of man kunnen voelen, begeren en begeerd worden, onze seksualiteit in al zijn rijke schakeringen exploreren. Liefde confronteert ons met onze kwetsbaarheid, maar is pas mogelijk als we die kwetsbaarheid kunnen tonen en er vertrouwen in hebben dat net die liefde ons zal beschermen. Dit is een grote paradox voor de hedendaagse mens die van autonomie en zelfontplooiing een religie heeft gemaakt en van de liefde een op zijn best rode kers bovenop die individualistische taart. Meer dan ooit is het belangrijk te beseffen dat, zoals Sue Johnson het prachtig verwoordt, we geboren zijn om elkaar nodig te hebben en het de sterksten onder ons zijn die in staat zijn liefde te geven en te ontvangen.