Is ‘de ware’ een romantisch verzinsel?

13 maart 2019

Er wordt in de liefde vaak gesproken over ‘de ware". Ik ben nog single en had nooit het gevoel dat iemand de ware is. Geloof jij als relatietherapeut in de ware, als concept, of is dat een romantisch verzinsel waarvan ik beter afstand neem? En als het bestaat, wanneer weet je of iemand de ware is?

Rika Ponnet:

Ik denk dat "de ware" vooral een woord is voor een gevoel dat mensen hebben wanneer ze, in de beginfase van een relatie, de ander als het complete antwoord op al hun noden ervaren. In die zin is verliefdheid een vorm van geloven: het is een overtuiging die niet op een weten is gebaseerd, maar op een in- en aanvoelen. Ik merk in de praktijk dat de ene mens ontvankelijker is voor dat gevoel dan de andere. De ander ervaren als de ene ware hangt dan niet alleen samen met wie die ander is, maar vooral met het gegeven dat je jezelf daarvan overtuigt en er ook naar handelt en zelfs voelt. Het zijn mensen die vol overgave een relatie beginnen om nadien vast te stellen dat wat ze oorspronkelijk dachten niet de realiteit is, maar een gedroomde realiteit. Sommige mensen voelen het nooit, dat de ander de ware is.

Wie moeite heeft met het loslaten van controle, met meer voorbehoud de andere tegemoet treedt, ziet meestal van bij aanvang vooral ook de dingen die niet zo ideaal zijn, de risico"s op pijn of het mogelijk mislukken van een relatie. En wie ronduit last heeft van bindingsangst, kan de ander alleen maar zien als de ware als de relatie al voorbij is.

Of je bijgevolg voelt dat de ander de ware is, hangt samen met de mate waarin je je emotioneel makkelijk of moeilijk openstelt en niet zozeer met het vinden van die ene. Of de ander voor jou de ware is, zul je trouwens toch maar weten op het einde van je leven. Het zal dan altijd opnieuw een genuanceerde evaluatie zijn: het was niet perfect, maar wij waren elkaar waard en dankzij die ander ben ik geworden wie ik ben en daarvoor ben ik dankbaar.

Misschien zijn we het vandaag een beetje verleerd dat de ander het nooit helemaal kan zijn en eenzaamheid, momenten van zich niet erkend of bemind te voelen, inherent zijn aan het menselijk bestaan. Dat meenemen als single kan het makkelijker maken om effectief te kiezen.