We trouwen weer wat minder

17 oktober 2014

Het aantal huwelijken in ons land blijft dalen. Sinds de Tweede Wereldoorlog werden nooit minder huwelijken afgesloten dan in 2013. ‘Toch blijft de meerderheid van de koppels dromen van het klassieke patroon van huisje-tuintje-boompje’, zegt relatiedeskundige Rika Ponnet. Artikel van Geert Neyt voor Het Nieuwsblad.

 

In 2013 daalde het aantal huwelijken in België van 42.198 naar 37.854. Dat is meer dan 4000 minder op 1 jaar tijd of een fikse daling van 10 procent. In Vlaanderen was die daling nog meer uitgesproken (-11,3 procent) met de provincie West-Vlaanderen als uitschieter (-15,3%).
Over het hele land bekeken is het geleden van de twee wereldoorlogen dat er in ons land nog zo weinig boterbriefjes werden geschreven. 
‘Dat het instituut huwelijk al decennia lang uitgehold wordt, is algemeen gekend', zegt relatietherapeut Rika Ponnet. ‘Steeds meer mensen vinden het niet nodig om een duurzame relatie te bezegelen met een huwelijk. Maar we mogen ons niet blind staren op de cijfers. De daling komt ook voort uit het feit dat er minder twintigers zijn dan vroeger. Bovendien blijven de meeste mensen dromen van een langdurige relatie volgens het klassieke patroon huisje-tuintje-boompje. Dat mensen die stabiliteit zoeken, daar moeten we alleen maar blij om zijn.' 
Die stabiliteit kan men ook vinden door te gaan samenwonen. Het aantal verklaringen van wettelijke samenwoning steeg in 2013 verder naar bijna 40.000, waarmee het aantal huwelijken wordt ingehaald. ‘En dan zijn er nog heel wat koppels die gewoon feitelijk samenwonen.'


4 op 10 scheidingen
Dat het aantal echtscheidingen de afgelopen vijf jaar met 30 procent is afgenomen, verbaast Rika Ponnet evenmin. ‘Dat heeft uiteraard te maken met het dalende aantal huwelijken de afgelopen jaren. Toen de wet scheiden makkelijker maakte, zagen we een enorme piek. Nu wordt al een tijdje weer minder gescheiden. In tijden van economische crisis blijft scheiden immers risicogedrag. Op dit ogenblik strandt ongeveer 40 procent van de huwelijken. We gaan ervan uit dat wie vandaag trouwt, 1 kans op 2 heeft om te scheiden.'
Als we nog trouwen, doen we dat overigens op steeds latere leeftijd. Tussen 2000 en 2013 nam de gemiddelde leeftijd bij een eerste huwelijk met bijna 4 jaar toe. Voor de eerste echtgenoot is dat nu 32,2 jaar (meestal de man) en voor de tweede echtgenoot 29,8 jaar. ‘Dat komt omdat de scholingsgraad van de vrouw blijft toenemen', aldusRika Ponnet. ‘De identiteit van een vrouw wordt niet langer uitsluitend bepaald door haar huwelijk en kinderen.'
Eén element blijft al vele tientallen jaren gelijk: het leeftijdsverschil bij een eerste huwelijk tussen beide partners. Dat is 2,4 jaar. ‘Blijkbaar past de maturiteit van de vrouw het best bij een iets oudere man.'