Cijfers Liegen Niet

25 april 2012

Vlaanderen nam massaal deel aan de overspelenquête van VTM. Meer dan 28000 mensen vonden het de moeite om de vragenlijst in te vullen. Het thema leeft dus echt, dat is het minste wat je kan zeggen. Het verbaast me ook geenszins. Erg veel huwelijken stranden door een relatie met een derde en in tegenstelling met vroeger wordt er over het thema almaar opener gecommuniceerd.
Bijzonder was de definitie van overspel. Voor 99% betekent overspel effectief in bed belanden. Maar voor velen gaat het een stuk breder. 14% beschouwt een intiem gesprek als ontrouw, 33% vindt dat ook van flirten en voor 58% zijn seksueel getinte sms'jes eveneens een inbreuk op trouw. Maar liefst 74% vindt dit ook van kussen. Het is duidelijk dat alles wat de vaste relatie bedreigt, het etiket overspel opgekleefd krijgt. De hoge score voor de sms'jes bewijst bovendien dat mensen zich wel degelijk bewust zijn van het ‘gevaar' van alle hedendaagse communicatiemiddelen. Een berichtje op Facebook, een aangebrand sms'je, men weet dat het vaak de deur openzet naar meer.
Opmerkelijk is ook dat er grote verschillen opgetekend werden tussen jongeren en ouderen. Jonge mensen zijn duidelijk conservatiever dan ouderen. Ook andere onderzoeken toonden dit al aan. Jongeren geloven meer dan ouderen nog in het romantisch liefdesideaal. Maar ook: jongeren hebben vaak bij hun eigen gescheiden ouders gezien wat overspel kan aanrichten.
En dan de cijfers zelf. 16% heeft binnen zijn huidige relatie al eens gekust met een ander, 12% is al naar bed geweest met een andere partner. Vrouwen scoren op beide terreinen een stuk lager dan mannen. Verder geven mannen aan dat ze overspel plegen omwille van de spanning (42%), bij de vrouwen zegt 43% dat ze verliefd zijn op die andere. Zo goed als iedereen gaf aan nog van zijn vaste partner te houden.