De slechtste manier om je ex te vergeten

25 februari 2019

Hoe je snel een liefdesbreuk kan verwerken? "Door negatieve gevoelens te cultiveren tegenover de persoon die je graag ziet", zeggen ze aan de universiteit van Missouri-St. Louis. Relatiedeskundige Rika Ponnet denkt er anders over. "Het start al met een heel fout uitgangspunt: de aanname dat liefdesverdriet snel moet overgaan." Column voor Radio1.be

De ex, een realiteit voor de meesten onder ons, en hoe ermee om te gaan
80% van wie huwt, is na 14 jaar nog samen. Bij de samenwoners is dat amper 35%., een opmerkelijk, maatschappelijk belangwekkend resultaat van sociologisch onderzoek aan de Antwerpse universiteit. Zoals professor Mortelmans duidt, is juist cijfermateriaal primordiaal bij het uittekenen van beleidslijnen.

In mijn praktijk krijg ik dagelijks te maken met mensen die een of meerdere relatiebreuken achter zich hebben liggen. Telkens opnieuw stel ik vast hoe zwaar echtscheidingen en relatiebreuken ingrijpen op de levenskwaliteit van mensen, vaak voor jaren. Dat is logisch: de mens is evolutionair geprogrammeerd om intieme levensverbanden aan te gaan en het verbreken van die banden is een extreme stresssituatie die ingrijpt op algemeen welzijn.

Nog altijd wordt op basis hiervan geconcludeerd dat we er alles aan moeten doen om breuken te voorkomen. Mij lijkt het veel belangrijker om te kijken naar wat uit elkaar gaan kan betekenen en wat zo een proces zou kunnen ondersteunen. Dit vereist breed longitudinaal onderzoek dat er niet is.

Dat onderzoek is broodnodig, al was het maar om ‘foute" boodschappen allerhande als ruis uitgefilterd te krijgen. Zo las ik vorige week dat wetenschappers aan de universiteit van Missouri-St. Louis 24 (!) mensen met een gebroken hart hadden verzameld en gekeken hoe je die het snelst over een liefdesbreuk heen helpt. Negatieve gevoelens cultiveren tegenover de persoon die je graag ziet, zou volgens hen de meest afdoende strategie zijn.

Wat een fout advies
Het start al met een heel fout uitgangspunt: de aanname dat liefdesverdriet snel moet overgaan. De realiteit is dat rouw tijd vergt, soms heel veel tijd, en dat net die tijd nemen en uitzitten in grote mate op lange termijn je levenskwaliteit bepaalt.

Zo een rouwproces kent een grillig verloop, waarin zeker bij aanvang verwerping van de ander zijn plaats heeft. Het is een manier om de acute pijn dragelijk te maken. Op lange termijn werkt deze strategie niet. Het is immers een vorm van afsplitsing, het niet integreren van wat geweest is, terwijl net dat belangrijk is.

Liefdesverdriet hoort bij de liefde, is misschien wel de belangrijkste graadmeter van de waarde van die liefde. Liefdesbanden blijven, dragen we blijvend mee. Het zijn relatieherinneringen die mee bepalen hoe we ons gedragen in een volgende relatie. Afsplitsen is niet rondkomen met de pijn die verlies van de andere met zich meebrengt. Het devalueren van de andere is in essentie ook het devalueren van wat was, van jezelf, want ooit koos je voor die andere.

Binnen een relatielandschap waarbinnen zeker de helft van ons met ingrijpende verlieservaringen te maken krijgt, lijkt psycho-educatie rond rouw, verlies en verwerkingsprocessen mij alvast geen overbodige luxe. Dit zou deel kunnen uitmaken van een mogelijke beleidslijn.