Jouw geld, mijn geld, ons geld

24 april 2015

Uit onderzoek blijkt dat praten over geld nog altijd een taboe is bij veel koppels. En dat terwijl het een van de grootste relatiekillers is. Artikel van Carine Stevens voor Libelle.

 

Waarom is praten over geld taboe?
Met je partner over geld praten: het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Maar dat is het vaak niét, zo blijkt uit recent onderzoek van kenniscentrum ILIV. Maar liefst zes op de tien koppels praten niet met elkaar over hun financiën. Eén op vijf weet zelfs niet hoeveel zijn partner verdient of op zijn spaarrekening heeft staan. Hoe komt dat? Relatiedeskundige Rika Ponnet: "Vooral door het romantische idee dat leeft bij veel mensen: geld en liefde staan haaks op elkaar. We willen liefde graag zien als iets magisch, als iets dat niet bezoedeld mag worden door het slijk der aarde. Maar zo werkt het niet. Geld zit in elk aspect van ons dagelijks leven, daar kun je niet omheen. Afspraken over financiën zijn dan ook onontbeerlijk. Hoé een koppel de zaken regelt, maakt niet zoveel uit, als ze maar geregeld zijn op een manier die beiden fair vinden. De helft van alle relaties gaat tegenwoordig de mist in. Het heeft dus geen zin om je kop in het zand te steken en te geloven dat jullie eeuwig zullen leven van de liefde. Ga aan tafel zitten, bespreek jullie financiële situatie, zorg voor transparantie. Het doet geen afbreuk aan de liefde, integendeel: het is een must om de relatie goed te houden."

Wat betekent geld in jullie relatie?
Praten over geld is niet makkelijk, omdat het zo'n beladen thema is. Het gaat om veel meer dan geld. Rika Ponnet:"We verbinden er allerlei emoties aan. Geld kan bijvoorbeeld een machtsinstrument zijn. Wie het meeste geld heeft, kan het gevoel dat hij de relatie controleert en de touwtjes in handen heeft. De andere partij hoeft dat trouwens niet per se als een nadeel te ervaren. Als iemand aangeeft zich liever niet met de gezinsfinanciën bezig te houden, betekent dat vaak: zorg voor mij. En: waag het niet om me in de steek te laten nu ik zo afhankelijk van je ben. Beiden zoeken een manier om hun positie in de relatie veilig te stellen. Geld kan ervoor zorgen dat je je in een relatie vrij of gebonden voelt, sterk of kwetsbaar. Ook kibbelen over wie wat inbrengt of uitgeeft, heeft vaak meer te maken met je niet erkend of gewaardeerd voelen door de ander, met de angst om afgewezen te worden. Bij koppels die financiële geheimen hebben voor elkaar, is het dan weer duidelijk dat er iets schort aan de verbondenheid en het wederzijdse vertrouwen. Als jullie vaak ruziën over geld, doen jullie er goed aan om in de eerste plaats kijken naar die onderliggende gevoelens: waar staat geld voor in onze relatie?"

Passen jullie financieel bij elkaar?
Het hoeft niet meteen een regelrecht mijnenveld in je relatie te zijn, maar elk koppel maakt wel eens ruzie over geld. Rika Ponnet: "In zowat alle onderzoeken staat geld inderdaad in de top-3 van conflicten tussen koppels, naast kinderen en intimiteit. Bij dat laatste draait het overigens om veel meer dan alleen om seks; het gaat vooral om communicatie, om het gevoel langs elkaar door te leven. Op dezelfde manier moet je ook ruzies over geld een heel stuk breder zien. Centraal staat de vraag wat geld op een dieper niveau voor elk van beiden betekent. Is het een doel op zich, of een middel om je dromen te realiseren? Hoeveel tijd en energie willen jullie besteden aan werk en carrière, aan geld verdienen? Hoeveel belang hecht je aan materiële zaken? Wat betekenen mooie kleren, een auto, een huis voor je zelfvertrouwen? Waarom ben je bang dat je kind gepest wordt als het geen gsm heeft? Meningsverschillen over geld zijn doorgaans terug te voeren tot je hele waarden- en normenstelstel, tot wat je vanuit je opvoeding hebt meegekregen, tot wie je bent en waar je voor staat."

Cijfers: zo regelen koppels hun financiën
Een recente enquête in opdracht van De Tijd bij 500 Belgen wees uit dat liefde en geld niet altijd samengaan. 
* Bij 15% heeft een geldprobleem de relatie al doen wankelen, bij de helft van de koppels staat de relatie daardoor regelmatig onder hoogspanning.
* 9% van de vrouwen vindt dat de partner een gat in zijn hand heeft, tegenover 5% van de mannen. 
* 7 koppels op 10 hebben een gemeenschappelijke zichtrekening, al dan niet aangevuld met een eigen rekening.
* 63% van de koppels stort de spaarcenten op een gemeenschappelijke rekening. De overige 37% kiest voor elk zijn eigen spaarrekening.
* 73% van de koppels heeft de gezinswoning samen gekocht of gehuurd; de meerderheid daarvan betaalt elk de helft. Bij de overige 27% zette maar één partner zijn handtekening onder het contract en trok de ander bij hem of haar in. 
* 29% van de koppels betaalt elk de helft van de gezinskosten. Een op vijf doet dat in verhouding tot de inkomens. 37% heeft daarover geen afspraken gemaakt.
* 69% van de mannen verdient meer dan zijn partner. Bij de tweeverdieners heeft slechts 13% een vergelijkbaar salaris. Bij 15% van de koppels is er één kostwinnaar.

3 gouden tips
* Zorg voor financiële openheid. Liefst over het totale plaatje, dus niet alleen over het gemeenschappelijke deel. 
* Vertel eerlijk wat er speelt als jullie ruziën over geld. Waar maak je je écht zorgen over, waar ben je bang voor? 
* Maken jullie veel ruzie over elkaars bestedingsgedrag? Probeer elkaar dan eens te imiteren: de zuinige partner laat een dag het geld rollen, de royale partner geeft niets uit. In elkaars schoenen gaan staan kan helpen om elkaar beter te begrijpen en de voordelen van elkaars gedrag te zien.