Meewerkende vrouw maakt mannen depressief

10 januari 2014

Belgische mannen vertonen meer depressieve klachten als hun vrouw uit werken gaat in vergelijking met zij die enige kostwinner zijn. En als hun echtgenote nog eens meer verdient dan zij, hakt dit extra in op hun mentale gezondheid. Eén lichtpuntje: jongere generaties mannen krijgen minder problemen met een carrièrevrouw als partner - ook omdat ze niet anders kunnen. «De nieuwe man komt eraan, willen of niet.» Artikel van Elke Van Huffel voor Het Laatste Nieuws. 

 

Onderzoekers van Universiteit Gent interviewden 1.054 heteroseksuele koppels tussen 18 en 65. De vergelijking van traditionele koppels waarbij de vrouw thuis blijft, met koppels waar de vrouw werkt, toont aan dat partners van werkende vrouwen meer depressieve klachten vertonen, zoals futloosheid, lichtgeraaktheid en slaapproblemen. Bij tweeverdieners waar de vrouw voltijds werkt, treden de depressieve klachten op wanneer de vrouw meer verdient. Bij vrouwen daarentegen beïnvloedt een loonkloof met hun partner hun mentale gezondheid niet. Dat mannen het nog steeds moeilijk hebben met een werkende vrouw met een indrukwekkender loonbriefje, doet wenkbrauwen fronsen anno 2014. «We hadden het onderzoek net gevoerd om aan te kunnen tonen dat we op weg zijn naar een samenleving van gelijkheid tussen man en vrouw, maar nu blijkt dat we dat punt toch nog niet bereikt hebben,» zegt onderzoeker Piet Bracke, professor Sociologie. Eén lichtpuntje: de data werden verzameld tussen 1992 en 2003, en sluiten dus de huidige twintigers uit. «Al zal het panel van toen zijn attitudes intussen niet aangepast hebben: als je diezelfde mensen vandaag zou bevragen, zou je tot dezelfde conclusies komen.»
Maar waar ligt het probleem nu: komen mannen effectief van Mars en willen ze dat hun vrouw veilig achter het fornuis blijft? «Neen,» meent Bracke. «Mannen willen niet per se domineren, maar ze willen ook niet gedomineerd worden. Ze blijven dan ook erg gevoelig voor een verlies van status, zeggenschap en autonomie. De Belgische man zal moeten leren om de strijd te laten varen - kunnen samenleven met een vrouw die competenter is en meer verdient bijvoorbeeld, en minder de focus leggen op status. En ze zullen ook moeten: want de jonge generatie vrouwen die eraan komt is hoger opgeleid en doet het ook beter op de schoolbanken. Tegen 2030 zal zich dat heel duidelijk laten voelen op de werkvloer. Die nieuwe man komt er dus aan, al zal dat niet zonder slag of stoot verlopen.» zegt Bracke.Het goede nieuws: de huidige generatie twintigers en jonge dertigers houdt er langzaamaan andere denkpatronen op na over man en vrouw. «Mannelijke twintigers die bij me aankloppen houden er heel andere verwachtingen op na qua partnerkeuze dan vijftigers,» zegt Rika Ponnet van relatiebureau Duet. «De hogeropgeleiden vragen vaak uitdrukkelijk om een vrouw met diploma en bloeiende carrière. Een vrouw met een goede job wordt dan net sexy.»