'Mijn man zit heel de tijd op zijn smartphone'

04 november 2019

“Ik ben een 53-jarige vrouw, 27 jaar getrouwd, mama van twee volwassen kinderen. Het smartphonegebruik van mijn man is enorm toegenomen. We hebben er vaak ruzie over. Hij zegt dan dat als ik te veel zaag of niets interessants te vertellen heb, het op zijn smartphone leuker is. Ik weet niet hoe ik dit kan veranderen.” Column voor Het Nieuwsblad Magazine

In de klassieke top drie van partnerruzies – geld, seks en de kinderen – is het gebruik van technologie goed op weg een plaats te veroveren. Zelf dacht ik lang dat overmatig gebruik van technologie een vluchtroute was, weg van de relationele ongemakken die we allemaal ervaren, en dat er bij overmatig gebruik sprake is van dieperliggende relationele problemen. Vandaag gaat het verder, biedt de smartphone een instant bevrediging die minder moeite kost dan echt contact met de andere. Dat je dit als pijnlijk ervaart, is normaal.

Telkens als je partner zijn smartphone in jouw bijzijn consulteert, zich achter die smartphone terugtrekt of er plezier aan beleeft, ervaar je op een dieper, emotioneel niveau afwijzing 

In essentie komt het erop neer dat telkens als je partner zijn smartphone in jouw bijzijn consulteert, zich achter die smartphone terugtrekt of er plezier aan beleeft, jij op een dieper, emotioneel niveau afwijzing ervaart. Het kwetst, tast je zelfwaardegevoel aan, roept boosheid op en frustratie. Hieraan iets veranderen begint met inzicht aan beide kanten dat een bepaalde vorm van technologische hygiëne binnen je relatie belangrijk is voor het behoud van je relatie.

Probeer het probleem dan ook niet in termen van ‘altijd’ en ‘nooit’ te definiëren, maar te kijken wanneer dat smartphonegebruik de grootste negatieve impact heeft. Vermits hij zich niet bewust is van het probleem, zal het belangrijk zijn hem zo goed als mogelijk uit te leggen wat zijn veelvuldig smartphone-gebruik met je doet. Spreek vanuit je gevoel, zonder te moraliseren. Spreek je vanuit je behoefte aan meer contact, meer ‘wij’, dan is de kans het grootst dat hij daarin meegaat.

Smartphonevrije momenten afspreken lijkt me daarna belangrijk, bijvoorbeeld tijdens maaltijden of gezamenlijke activiteiten. Maar evengoed is het essentieel aan te geven wanneer het wel kan en daar compromissen rond te zoeken. De smartphone maakt nu eenmaal deel uit van ons dagelijks leven, zowel professioneel als privé. De functionaliteit ervan erkennen, het gebruik ervan niet altijd als afwijzend duiden, is evengoed een oefening richting een gezonde balans.