Samenwonen blijft moeilijker dan trouwen

10 april 2015

Steeds meer koppels verbreken hun samenlevingscontract. Elke dag worden 100 overeenkomsten verbroken, ook al is die procedure vrij ingewikkeld. Open Vld pleit voor een vereenvoudiging. Maar te gemakkelijk mag het toch ook niet worden volgens Rika Ponnet. Artikel van Sofie Coen en Dieter Dujardin.

 

Het wettelijk samenwonen zit nog altijd in de lift. Tussen 2006 en 2013 steeg het aantal personen die een samenlevingscontract afsloten van 35.000 tot ruim 80.000. Maar tegelijk stijgt ook het aantal breuken: bijna de helft van de samenwoners gaat uiteen. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld-kamerlid Sabine Lahaye-Battheu kreeg van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en zijn voorganger Annemie Turtelboom. Sinds 2006 is er bijna een vervierdubbeling van het aantal breuken. Een forse stijging dus. Maar in de praktijk blijkt het nog vrij moeilijk te zijn om een contract te beëindigen. Nu stelt het kamerlid een vereenvoudiging van de wet voor aan de hand van twee nieuwe wetsvoorstellen. «Ik merk in mijn advocatenpraktijk dat er dikwijls nog problemen zijn rond de beëindiging van het contract. We zien dat de beëindiging dikwijls spaak loopt door de heel formele manier waarop dat nu moet gebeuren», zegt Lahaye-Battheu.

Deurwaarder
De wet wil momenteel dat het koppel samen een afschrift indient op het gemeentehuis voor de stopzetting van het contract. Als ze niet samen kunnen gaan, kan een van beide wel het contract op eigen houtje afbreken. Maar dan moet er een deurwaarder aan te pas komen. Dat kost snel 180 euro, wat dikwijls een struikelblok is. «Veel koppels gaan daarom uit elkaar zonder het contract te verbreken en dat aan te geven. Dat kan op een later moment tot problemen leiden. Daarom stel ik nu voor om het contract te verbreken via een aangetekende zending», zegt Lahaye-Battheu. Een tweede wetsvoorstel moet het voor de wettelijk samenwonenden mogelijk maken om voor de partner op te treden in de rechtbank. «Echtgenoten kunnen elkaar vertegenwoordigen in het gerecht. Met het nieuwe voorstel zouden wettelijk samenwonenden dat ook kunnen.»

Beter goed scheiden
Het verbaast relatietherapeute Rika Ponnet niet dat bijna de helft van de samenwoners uit elkaar gaan. «Het is altijd al zo geweest dat alle relatievormen minder duurzaam zijn dan het huwelijk. Los van de kwaliteit van de relatie, blijft het huwelijk de meest duurzame. Puur praktisch is het nog altijd veel moeilijker om uit elkaar te gaan als je gehuwd bent. En we zien dat er nog altijd een groter engagement uitgaat vanuit het huwelijk.» Dat zou volgens de relatietherapeute ook psychologisch zo werken. «Samenwonen wordt nog altijd een stuk gezien als ‘we zien wel of het werkt'. Trouwen is een definitievere keuze. Dat zie je ook aan het aantal relatiebreuken. Die liggen bij het wettelijk samenwonen nog altijd hoger.» Ongeveer 38 procent van de huwelijken loopt op de klippen, tegenover bijna de helft van de samenlevingscontracten. 
Ponnet waarschuwt voor het signaal dat de overheid uitstuurt met een vereenvoudiging van de wet. «Het is goed dat er een eenvoudige regelgeving komt. Maar daar zou een boodschap van ‘hoe scheiden we goed' moeten tegenover staan.Scheiden kan op een steeds kortere tijdspanne, wat niet altijd spoort met het emotioneel verwerkingsproces. Dat zorgt achteraf soms voor meer conflicten rond de kinderen of het huis. Daar moet ook bij stilgestaan worden.»