Sinds mijn vrouw geld erfde, is elk evenwicht zoek

13 maart 2019

Ik, een man van 44, ben 16 jaar gehuwd en heb twee tiener-dochters. We hebben de dingen altijd eerder klassiek geregeld: mijn vrouw werkte deeltijds - van mij hoefde ze zelfs niet te werken - en zorgde voor de kinderen, terwijl ik een mooi gezinsinkomen binnenbracht. Dat heeft altijd gewerkt, tot mijn vrouw een grote erfenis te beurt viel. Sindsdien is elk evenwicht zoek en hebben we de hele tijd conflicten. Ik heb het gevoel dat ze me niet meer respecteert. Hoe kunnen we dit keren en opnieuw het evenwicht van voorheen kennen?

Rika Ponnet:

In jullie huwelijk is er lang een schijnbaar machtsevenwicht geweest, waarbij jij financieel de sterkere partij was en je vrouw dat aanvaardde. Ik zeg schijnbaar omdat, nu zij geld ter beschikking heeft, het evenwicht volledig onderuit wordt gehaald en zij op dit domein in jullie relatie een machtsstrijd aangaat, zich duidelijk laat gelden. Het zou een absolute misvatting zijn te denken dat haar erfenis de oorzaak is van jullie problemen. De echte reden zit heel wat dieper in jullie relatie, in de manier waarop jullie zich emotioneel tot elkaar verhouden. Vermoedelijk heb je dat zelf nooit zo ervaren - dat merk ik wel vaker bij de financieel sterkere partij - maar het is duidelijk dat je vrouw zich kleiner, onbelangrijk, kwetsbaar en afhankelijk heeft gevoeld, wat haar zelfbeeld neerhaalde.

Het feit dat je aanhaalt dat ze wat jou betreft zelfs niet hoefde te werken, doet me ook vermoeden dat het voor jouw zelfbeeld belangrijk was en is om die eerste verdiener te zijn. Jij voelt je met name sterk, van betekenis, gewaardeerd en "nodig" omdat je die rol opneemt en waarmaakt. Een tweeverdienersmodel - laat staan een vrouw die financieel sterker staat - maakt jou eerder onzeker en doet je twijfelen aan jouw betekenis in het leven van de ander.

De weg die jullie beiden idealiter afleggen, is heel gelijkend: een zelfwaardegevoel, je positie binnen de relatie, de liefde van en voor de andere, hangt niet samen met je economische positie binnen jullie relatie, maar met wat jij als man voor haar en zij als vrouw voor jou kan betekenen. Het gaat over een zoektocht richting meer echte gelijkwaardigheid en dus ook richting meer kwetsbaarheid. Durf ervan overtuigd te zijn dat jij, los van geld, haar leven rijker en beter kunt maken en zoek uit hoe je dit kunt vormgeven. Gun jezelf de kans een partner te zijn die op heel wat meer domeinen wordt gewaardeerd en gevalideerd dan die van geld en carrière.