Steeds meer koppels wonen bewust apart

02 oktober 2017

Steeds meer koppels kiezen voor een vaste relatie, maar blijven wel nog apart wonen. Zo is vandaag al één relatie op tien een duurzame latrelatie. “In de toekomst zullen dit soort latrelaties alleen nog maar toenemen”, zegt relatie-expert Rika Ponnet. Artikel van Koen Snoekx voor Het Belang van Limburg.

 

"In de toekomst zullen dit soort latrelaties alleen nog maar toenemen", zegt relatie-expert Rika Ponnet. "De meeste koppels kiezen voor een latrelatie om praktische redenen, bijvoorbeeld omwille van opgroeiende kinderen uit een vorige relatie, de werkomstandigheden of omdat de partner op grote afstand woont. Al merken we ook dat steeds meer ‘latters" gesteld zijn op hun vrijheid", zegt Ponnet.

Latrelaties zijn al lang geen marginaal fenomeen meer. Uit bevolkingscijfers blijkt dat vandaag al één relatie op tien een duurzame latrelatie is. "Het merendeel van de ‘latters" kiest voor een latrelatie uit praktische overwegingen", zegt Rika Ponnet. "Deze zogenaamde extrinsieke latters zien het bijvoorbeeld niet zitten om samen te wonen omdat er opgroeiende kinderen uit een vorige relatie in het spel zijn. Andere redenen om niet te gaan samenwonen zijn bijvoorbeeld werkomstandigheden of omdat de partner op grote afstand woont. Al sluiten de meesten van deze extrinsieke latters samenwonen op termijn zeker niet uit."

Investeren
Ook nieuw is dat steeds meer partners bewust kiezen voor een duurzame latrelatie, stelt Rika Ponnet. "Deze zogenaamde intrinsieke latters zien het wel zitten om in een nieuwe relatie stappen, maar willen niet inboeten op tijd en ruimte. Ze zijn gesteld op hun vrijheid en onafhankelijkheid. Ze willen wel liefhebben en zich verbonden voelen, maar tegelijk willen ze zichzelf blijven en zich ontplooien." Toch is zo"n bewuste duurzame latrelatie niet altijd rozengeur en maneschijn, waarschuwt Ponnet. "Als je samenwoont heb je veel meer tijd en ruimte om dingen af te spreken, terwijl je daar bij een latrelatie bewust tijd voor moet maken. Ook is zelfvertrouwen en vertrouwen in je partner heel belangrijk binnen een latrelatie. In zo"n duurzame latrelatie moet je dus ook echt investeren."