Zullen we vrienden blijven?

17 maart 2019

Jarenlang deelden jullie alles met elkaar. De liefde is groot en jullie kennen elkaar door en door. Maar dan is de passie over. Kan jullie liefde vriendschap worden of ga je beter elk je eigen weg? Artikel van Eline Geboers voor Flair

Het is een sussende slagzin die veel koppels opperen wanneer hun relatie na jaren van liefde toch tot een einde komt. Maar wat als jij ook echt vrienden wil blijven en hoopt dat wat jullie deelden toch blijft bestaan in een mooie vriendschap? Tenslotte is het in tijden van social media überhaupt niet makkelijk om elkaar echt uit het oog te verliezen. Moeten we die kans omarmen of laat je elkaar beter helemaal los? Relatiebemiddelaar Rika Ponnet van Duet Relatiebemiddeling beantwoordt de hamvraag: ‘Zullen jullie vrienden blijven?"

Vriendschap na een relatiebreuk, is dat realistisch of zit het gewoon niet in onze psychologie?
Rika Ponnet: ‘Zeker wel. In een intieme relatie is er sprake van een betekenisvolle hechtingsband. Die gaat niet zomaar over, maar draag je blijvend mee. Wanneer je allebei klaar bent voor vriendschap, vormt dat een sterke basis. Tenminste als twee mensen samen beslissen om uit elkaar te gaan, geen verwachtingen meer hebben van elkaar als liefdespartner en, er geen grote emoties meer spelen. Dan kan die relatie in principe makkelijk spontaan overvloeien in goede kennissen of zelfs vriendschap."

Is er dan niet zoiets als een ideale ‘rouwperiode" waarin je beter geen contact meer hebt?
Rika Ponnet: ‘Elk koppel en elke breuk is anders. Wanneer je beiden klaar bent om een punt te zetten achter de liefdesrelatie en zonder verwachtingen een kennissenband of vriendschap kan opbouwen, kan dat vrij snel lukken. Dat ligt natuurlijk anders wanneer één van beide partners er de stekker heeft uitgetrokken en de ander het niet zag aankomen of de relatiebreuk ook niet wil. Dan is er vaak nog sprake van grote emoties, van verlangens om opnieuw samen te komen, misschien zelfs een schuldgevoel. In die context werkt ‘uit het oog, uit het hart" het beste. Zolang je niet zonder pijn, wrok of verlangen aan je ex-partner kan denken of vice versa, kan je die periode zonder contact het best aanhouden. Hoe meer je een contact blijft voeden, hoe langer je erover doet om echt met elkaar te breken, de breuk een plaats te geven en verder te gaan met je eigen leven."

Waarom is het dan vaak zo moeilijk om een ex-partner los te laten terwijl je voelt dat vriendschap ook te moeilijk is?
Rika Ponnet: ‘Wanneer je gedurende een lange tijd samen bent geweest, verdwijnt de relatie nooit helemaal. Je hebt elkaar toch gevormd en als je zo intiem verbonden bent geweest, blijf je die persoon met je meedragen. De band die jullie met elkaar hadden, neem je sowieso mee naar een volgende relatie. Voor veel koppels blijft het daardoor wel een illusie om te denken dat je zomaar met iemand kunt breken en meteen aan iets nieuws kan beginnen.

Is ook seksualiteit een factor die meespeelt?
Rika Ponnet: ‘Wanneer beide partners geen enkele verwachtingen meer hebben op relationeel of seksueel gebied, zijn de beste vriendschappen tussen man en vrouw vaak die tussen ex-geliefden. De ‘consumptie" is achter de rug en alle spanning is weg. Er zijn op het vlak van intimiteit geen verwachtingen meer. Je ziet dan dat ex"en wel heel hechte vrienden worden. Ze kennen elkaar door en door en weten wat ze aan elkaar hebben.
Bij andere ex-partners gebeurt het vaak dat ze nog een seksuele opflakkering krijgen. Soms is dat omdat de ene verdriet voelt bij de ander en iets wil goedmaken. Seks als troost is heel menselijk. Helaas bestaat er ook seks als wraakoefening, zeker wanneer de ander een nieuwe relatie heeft: ‘Ik kan hem tóch nog krijgen."
Soms is seks ook deel van het losmakingsproces. Je komt weer samen, zet een paar stappen terug, probeert het nog eens,... Als de redenen van de breuk echter niet veranderd zijn, veranderd ook de uiteindelijke conclusie niet. Als mensen tot inzicht komen waarom ze uit elkaar gegroeid zijn, kunnen ze dan op een rustigere manier uit elkaar gaan. Zodra ze niets meer van elkaar verlangen, kunnen ze elkaar veel beter loslaten."

Is de reden waarom je uit elkaar gaat een factor die meespeelt?
Rika Ponnet: ‘Vooral de manier waarop mensen van elkaar scheiden, zegt veel over de manier hoe ze samen waren. Die dynamiek is verrassend genoeg vaak hetzelfde. Koppels die op den duur naast elkaar leefden als broer en zus, zullen ook bij een breuk geen grote gevoelens tonen. De scheiding is dan eerder rustig en vriendschap is soms een optie. Maar als er tijdens de relatie veel conflicten waren, met bijvoorbeeld een strijd om aandacht of het gevoel dat de ander te weinig investeerde, verwacht je dan ook maar aan een vechtscheiding. Vreemd genoeg is het verder zetten van die strijd ná de breuk een middel om ook de relatie verder te zetten. Vaak kan één van de partners de ander emotioneel nog niet loslaten en zo blijven ze op een destructieve manier met elkaar verbonden. Het is soms heel moeilijk om een afwijzing te boven te komen en uit wanhoop gooit die persoon alle middelen in de strijd om aandacht: ruzies over de meest banale kwesties of minieme geldzaken die maar niet opgelost raken. Vriendschap is dan natuurlijk heel moeilijk."

Wanneer een koppel geen verwachtingen meer heeft op liefdesvlak en een vriendschap wil uitbouwen, hoe pakken ze dat best aan?
Rika Ponnet: ‘Een heel eerlijk en open gesprek over de wederzijdse verwachtingen en gevoelens is heel belangrijk. Wanneer je open kan zijn met elkaar, kan je ook berusten in de wetenschap dat jullie beiden kiezen voor vriendschap. De relatie zal dan ook op een spontane manier kunnen evolueren tot vrienden zijn. Hoe zo"n vriendschap eruit ziet en wat het inhoudt, is voor elk ex-koppel natuurlijk anders en zal zich gaandeweg wel uitwijzen.
Zodra je merkt dat een van beiden ex"en toch andere verwachtingen heeft, is een vriendschapsrelatie geen goed idee. Vaak zie je dat mensen dat nog een tijdje proberen, maar naderhand gaan inzien dat het meer een manier was om niet al te bruusk afscheid te moeten nemen. Ze merken dan dat hun vriendschap geen echte reden van bestaan heeft en dooft dan ook uit."

Wat als er een nieuwe partner op de proppen komt?
Rika Ponnet: ‘Hoewel een vriendschap tussen ex"en wel realistisch is, kan zo"n vriendschappelijke verhouding een nieuwe relatie wel in de weg staan, al was het maar omdat niet zoveel nieuwe partners het fijn vinden als hun partner nog bevriend is met een ex. Dat blijft voor een meerderheid als een bedreiging aanvoelen. Dat ook de vriendschap na de relatie daardoor verloren gaat, kan heel pijnlijk zijn. Toch hou je daar best op voorhand rekening mee. Het is tenslotte niet meer dan logisch dat een ex met een nieuwe partner toch afstand neemt als dat in het belang is van de nieuwe relatie."

Wat als vriendschap niet lukt, maar je wel een gemeenschappelijke vriendenkring hebt?
Rika Ponnet: ‘Dat is een erg moeilijke situatie. Heel vaak zie je dat gemeenschappelijke vrienden toch een beetje in verdeelde slagorde gaan kiezen. Alles hangt natuurlijk af van de oorzaak van de breuk, hoe beiden ex"en zich gedragen hebben of met wie de vriendenkring het sterkst geconnecteerd is. Het meest optimale is dat je mensen samen inlicht en hen daardoor ook het gevoel geeft dat verder contact voor jullie beiden kan en geen problemen zal geven.
Het gebeurt echter zelden dat ex"en die geen vrienden zijn het nog zien zitten om op dezelfde feestjes te komen en elkaars sociaal leven de hele tijd te delen. Pijnlijk is het vooral als de ene de vriendenkring voor de andere onmogelijk maakt of de andere zwart maakt. Je partner verliezen is een ingrijpende ervaring, verlies je daarnaast ook nog eens het grootste deel van je sociaal leven - zoals wel vaker gebeurt - dan maakt dit alles extra zwaar. Mensen zien het dan als een ernstige breuklijn in hun leven. Het vergt vaak heel veel tijd om dat te boven te komen."

Is vriendschap na de breuk iets waarnaar je moet streven als er kinderen mee gemoeid zijn?
Rika Ponnet: ‘Ik denk niet dat de verhouding tussen ex-partners met kinderen per se vriendschappelijk moet zijn. In veel gevallen werkt dat trouwens niet. Het allerbelangrijkste voor kinderen is dat hun ouders elkaar respecteren, het contact tussen ouder en kind niet onder druk zetten of in vraag stellen en het kind respecteren in zijn loyaliteit naar beide ouders. Kinderen vinden het vooral belangrijk dat er geen grote conflicten zijn en dat er duidelijkheid is. Een te intieme vriendschap tussen ouders die ex"en zijn, kan zelfs verwarrend zijn voor een kind en net het verlangen aanwakkeren dat mama en papa opnieuw samen komen."

Elien (29): ‘Na ruim acht jaar maakte ik erg onverwacht een einde aan de relatie met mijn vriend. Ook voor mij was dat een plotse beslissing. Pas na de aankoop van ons huis besefte ik dat ik niet langer gelukkig was. Ik werd overweldigd door het gevoel dat ik niet meer mezelf was of durfde te zijn in onze relatie. Na een lange, emotionele strijd met mezelf wist ik dat alleen een relatiebreuk dat probleem voor mij kon oplossen. Dat nam echter niet weg dat ik mijn vriend nog steeds heel graag zag. Het deed me enorm veel pijn om zijn hart te breken en ik zat bovendien met een enorm schuldgevoel. Daardoor kon ik hem niet goed loslaten. Anderzijds wilde ik hem ook niet belasten door per se contact te blijven houden. Het was en is nog steeds mijn grote droom om echte vrienden te worden, omdat hij één van de meest geweldige mensen blijft die ik ooit ontmoette. Ik snap echter perfect dat het voor hem niet zo makkelijk is. Hij koos niet voor deze situatie. Ook vind ik het heel moeilijk om in te schatten hoe hij zich nu voelt en lukt het me na maanden nog steeds niet om daar met hem over te praten. Zolang dat niet kan, weet ik dat ook vriendschap niet mogelijk is. Toch zal de liefde die ik voor hem voel niet snel verdwijnen en zal ik er altijd zijn als hij me nodig heeft als vriendin. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat weet. Misschien komt er een dag waarop ook hij klaar is voor vriendschap. Als dat niet zo is, wil ik vooral dat hij gelukkig wordt. Dat zou dan de mooiste vorm van troost zijn."

Cindy (29): ‘Zo"n tiental jaar geleden waren relatiebreuken een pak duidelijker: de liefde was op en je ging elk je eigen weg. Tenzij je bij vrienden actief op zoek ging naar een update over het leven van je ex, wist je van niets. In tijden van Facebook en Instagram is dat een pak moeilijker geworden. Toen mijn ex-vriend en ik na zeven jaar uit elkaar gingen en vooral hij het daar heel moeilijk mee had, riep dat ook voor mij heel wat vragen op. Was het niet te onrespectvol om foto"s te posten waarop ik gelukkig leek? Wat als ik een nieuwe man leerde kennen en hij op mijn Facebookfeed zou verschijnen? Die vragen bleken niet onterecht. Voor mijn ex was zelfs een Facebook-vriendschap te confronterend. Hoewel we liefdevol uit elkaar waren gegaan en ik nog steeds een erg hechte band heb met zijn zus, verwijderde hij me als vriend. Dat bracht voor ons beiden een soort van rust. Ik zat niet langer met het schuldgevoel en hij werd niet meer geconfronteerd met het feit dat ik ook gelukkig was zonder hem. Toen ik een dik half jaar later zelf gedumpt werd na een korte, passionele romance, begreep ik plots heel goed waarom dat beter was. Elke dag geconfronteerd worden met de persoon die je hart brak, is verschrikkelijk. Het houdt je hele verwerkingsproces tegen. Voor mij werkt uit het oog, uit het hart toch het beste, zelfs op digitaal vlak."

Yasmine (28): ‘Ik woon in een klein dorp waar iedereen zowat bevriend is met elkaar. In onze vriendenkring lachen we weleens dat de lieven roteren als een stoelendans. Zo is één mijn beste vriendinnen nu samen met mijn ex en heb ik een prille relatie met haar broer. Klinkt gek, maar in onze vriendenkring werkt het wel. Zolang er geen sprake is van overspel, geroddel of zwartmakerij vind ik vriendschap na een relatiebreuk zelfs heel logisch. Uiteindelijk vond je elkaar voordien toch ook heel leuk, waarom zou die band plots verdwijnen omdat je geen match was op liefdesvlak? Zo lang iedereen maar gewoon duidelijk en eerlijk is."

Marie (27): ‘Geloof het of niet, maar volgende maand trouw ik met de ex-vriend van mijn beste vriendin. Toen we als studenten op kot zaten, waren zij een koppel. Op die leeftijd verander je echter nog zoveel dat het ook niet gek is dat jonge koppels zonder problemen en op een vriendschappelijke manier uit elkaar gaan. Dat ik daarna verliefd werd op hem, vond mijn beste vriendin dan ook niet raar. Ze voelde aan dat wij een veel betere match waren. Uiteraard heb ik er wel eerst met haar over gesproken en gepolst of zij het wel oké zou vinden als ik met hem ging daten. Vier jaar later zijn we dus verloofd, en zal mijn beste vriendin als mijn getuige haar handtekening zetten in ons trouwboekje."

Katrien (31): ‘Mijn ex-vriend en ik slaagden er wel in om vrienden te blijven na onze breuk. Zes jaar relatie gooi je tenslotte niet zomaar overboord. We waren niet super close, maar gingen regelmatig eens wat drinken en trokken nog op met dezelfde gezamenlijke vrienden. Pas toen hij een nieuwe relatie kreeg, liep het een beetje spaak. Niet omdat ik jaloers was of hij uit respect voor zijn vriendin onze band verbrak, maar omdat ik het gevoel had dat zijn nieuwe vriendin niet comfortabel was met de situatie. Uit pure vriendschap voor mijn ex heb ik toen besloten afstand te nemen, zodat zijn nieuwe relatie alle kansen kreeg die het verdiende. Ook dat is vriendschap na de breuk."

Ann (33): ‘Ondertussen ben ik al drie jaar heel gelukkig in een nieuwe relatie en verwachten we samen ons eerste kindje, maar ik heb als twintiger heel veel moeite gehad met mijn toenmalige relatiebreuk. We gingen op een vriendschappelijke manier uit elkaar en dat was voor ons een aanleiding om contact te blijven houden. We gingen regelmatig wat eten, zaten op dezelfde sportschool en hebben zelfs nog een verre reis gemaakt als travelbuddies. Aanvankelijk leek het alsof we er echt in geslaagd waren. Tenminste tot ik voor mezelf durfde toegeven dat ik door die vriendschap bleef hopen dat hij opnieuw voor me zou vallen en zou beseffen dat hij gelukkiger was met mij. Die hoop maakte me emotioneel kapot. Voorgoed met hem breken was de zwaarste beslissing die ik ooit nam, maar het zorgde er uiteindelijk wel voor dat ik me weer leerde openstellen voor een nieuwe relatie."