Ga nooit op een eerste date naar bed, speel 'the hard to get'. Relatiemythe of niet?

29 december 2019

In 1995 verscheen in de States een handleiding voor datende vrouwen 'The Rules'. De boodschap is simpel: probeer als single vrouw 'easy to be with, but hard to get' te zijn. Beschikbare en inschikkelijke vrouwen blijven alleen, wie zich onbeschikbaar opstelt, gaat met de trofeeman naar huis. Maar klopt dit wel?

In 1995 verscheen in de States een handleiding voor datende vrouwen 'The Rules'. Het werd wereldwijd een immens succes en Ellen Fein en Sherrie Schneider, de auteurs, schreven intussen een aantal vervolgboeken, allemaal variaties op hetzelfde thema. Hun boodschap is simpel: probeer als single vrouw 'easy to be with, but hard to get' te zijn. Ga nooit op een eerste date naar bed, bel nooit zelf een man en beantwoordt maar met mondjesmaat zijn berichten en oproepen. Hun analyse? Beschikbare en inschikkelijke vrouwen blijven alleen, wie zich onbeschikbaar opstelt, gaat met de trofeeman naar huis.Als alle vrouwen dubbele boodschappen beginnen uit te zenden, dan kunnen mannen nog erg moeilijk een onderscheid maken tussen een neen die een neen is en een neen waar een ja achter schuilt.De boeken en boodschappen konden niet alleen op bijval rekenen. Vooral vanuit feministische hoek werd het duo met pek en veren beladen wandelen gestuurd. Ook psychologen en therapeuten waarschuwden voor de kwalijke gevolgen van hun methode: als alle vrouwen dubbele boodschappen beginnen uit te zenden, dan kunnen mannen nog erg moeilijk een onderscheid maken tussen een neen die een neen is en een neen waar een ja achter schuilt.

Dat een boek of boodschap zoveel 'buzz' genereert, betekent toch altijd dat het de moeite loont om de boodschap én de antwoorden even onder de loep te nemen.

Het probleem met 'The Rules' is dat Fein en Schneider een bij uitstek individueel gekleurd domein in het leven, de partnerkeuze, proberen te onderwerpen aan regels. Ze willen met andere woorden een bijzonder complex onderdeel van het menselijk functioneren, herleiden tot een handleiding. Dit werkt (enkel) commercieel. Zijn we immers niet allemaal op zoek naar de graal van het leven? Willen we immers niet allemaal graag geloven dat we de koers van ons levenskompas zelf kunnen bepalen, van richting doen veranderen, onderwerpen aan onze wil? En ook al weten we allemaal beter, toch kopen we allemaal heel graag dit soort van boodschappen. Ze bezorgen ons even de illusie dat als we de regels willen volgen, we het perfecte leven kunnen leiden. En dus ook de perfecte partner kunnen kiezen.Een partner aan de haak slaan is één verhaal, hem of haar houden, of beter, een liefdevolle en bevredigende relatie uitbouwen, een ander.Maar de werkelijkheid is minder prozaïsch. Bepaalde tips en tricks kunnen ons misschien wel 'helpen' bij het zetten van de eerste stap in relaties, ze zijn verpletterend ontoereikend wanneer het er op aan komt de start van een contact te bestendigen of uit te bouwen. Dat heb je nu eenmaal met regels die enkel op een gedragsniveau kijken naar wat er tijdens het 'dating- en matingproces' gebeurt. Een partner aan de haak slaan is één verhaal, hem of haar houden, of beter, een liefdevolle en bevredigende relatie uitbouwen, een ander.

Vertellen The Rules ons dan niets zinvols? Toch wel. Voor wie goed leest, zou je er de boodschap uit kunnen distilleren dat je best je tijd neemt als je iemand ziet zitten en als de andere het ook zo ziet, die zeker ook die tijd zal uitzitten. Die tijd kan je benutten om zekerheid te verwerven over elkaars bedoelingen. Liggen die in dezelfde richting, dan is een goede start verzekerd. Is dat niet zo, dan blijft de kater 'hij heeft gebruik gemaakt van mijn goede bedoelingen' achterwege. Bovendien zijn de technieken zeker bruikbaar voor elke vrouw die graag de übermacho, de immer jagende man, (even) aan zich wil binden. Hoe onbereikbaarder de prooi, hoe aantrekkelijker ze immers wordt.De beste manier om bij (een) de juiste man of vrouw terecht te komen, schuilt in het van bij aanvang authentiek communiceren van je verwachtingen en gevoelens, maar ook in het duiden van die gevoelens, vanuit je zelfkennis.

Wie uit is op een vaste, liefdevolle relatie, met een beschikbare man of vrouw pakt het beter anders aan. De beste manier om bij (een) de juiste man of vrouw terecht te komen, schuilt in het van bij aanvang authentiek communiceren van je verwachtingen en gevoelens, maar ook in het duiden van die gevoelens, vanuit je zelfkennis. Gedraag je bovenal zoals je dat in alle andere omstandigheden doet, bij vrienden, je familie. Word je gebeld, neem je telefoon op of bel terug. Krijg je een berichtje, stuur een antwoord. Word je te vaak gebeld of krijg je te veel berichtjes, zeg het met zoveel woorden. Is het te weinig, toets ook dit af. Geen efficiëntere methode om te ontdekken hoe de andere echt tegenover je staat. Want het grootste probleem bij het starten en bestendigen van een relatie, is niet verlatings- of bindingsangst aan de ene of andere zijde, maar wel de mate waarin we die angsten bij onszelf kennen en ze op een niet gemaskeerde manier naar buiten kunnen brengen. Exit regels, enter kwetsbaarheid.

Samenvattend: Het is niet zo een goed idee om zich als een moeilijk te vangen prooi te gedragen.