Wat met de lustpil voor vrouwen?

02 september 2013

Gespreksonderwerp bij Lieven Van Gils in Reyers Laat: de lustpil voor vrouwen. Goedele Liekens is ambassadrice voor deze pil, Rika Ponnet heeft hier serieuze bedenkingen bij.