“Hoe kan ik ‘gewoon vrienden blijven’ met mijn minnaar?”

16 november 2020

“Ik ben een vrouw van 35, tien jaar getrouwd, koningswens vervuld: alles in mijn leven zit goed. En toch werd ik verliefd op een ander en dat blijkt wederzijds. Het is echt een feest van herkenning. We halen het beste in elkaar naar boven, delen heel veel dingen, ook vanuit onze geschiedenis. Alleen is er niets mis met mijn huwelijk en wil en kan ik niet leven met een affaire. Ik zou graag het goede van deze relatie behouden, verdergaan als vrienden, maar voel ook veel verdriet om alles wat niet kan. Hoe pak je zoiets aan?”

Column voor Het Nieuwsblad

Tien jaar huwelijk, twee kinderen, twee jobs … Het is waarnaar heel veel jonge mensen streven als ze van start gaan. Zodra we daar echter staan, roept het ook het gevoel op van: is dit het nu? Verliefdheden in deze levensfase hangen daar heel vaak mee samen. Ze zijn meestal een spiegel van de levens die we niet leiden. Ze zijn vaak ook een spiegel voor ontwikkelingsdomeinen bij onszelf die we in de relatie waarin we nu leven, niet tot ontplooiing kunnen brengen. Al die dingen die we slapend meedragen, aspecten van onszelf die we koesteren, komen dan plots bij een verliefdheid of tweede relatie heel sterk op de voorgrond. Die nieuwe invulling geeft ons dan het gevoel dat deze man of vrouw zo juist is, ons compleet vervult. Hoe juist dit ook aanvoelt, toch zal ook hier mettertijd blijken dat die invulling deels van aard is. De realiteit is immers dat geen enkele relatie ons altijd en blijvend gelukkig maakt. Altijd zijn er domeinen, maar ook aspecten bij onszelf die niet aan bod komen in de relatie die we hebben. Heel vaak is het trouwens zo dat we minder valideren wat we al langere tijd kennen, maar zien we er wel opnieuw ten volle de waarde van als het er niet meer is.

Kiezen voor je gezin betekent sowieso afscheid nemen van je verliefdheid en dat is pijnlijk. Op vriendschappelijke voet verdergaan met je minnaar kan maar als die intense verliefdheidsgevoelens gaan liggen, wat lukt door ze net niet verder te voeden. Jullie contact bewust een tijd verbreken of heel beperkt houden is daarin de enige weg. Heel vaak merken mensen na zo’n periode dat met de verliefdheid ook de behoefte aan vriendschap met de ander verdwijnt, er een warme herinnering blijft. Toch kan ook een dergelijke relatie je op termijn blijvend voeden. Ze toont je immers wat er mogelijk te weinig aan bod komt in je huidige relatie, wat bij jezelf als behoefte te weinig ingevuld raakt en dat het belangrijk is daar meer aandacht voor te hebben.