Ieder zijn deel van het huishouden: hoe krijg je dat geregeld?

10 november 2021

De klassieke rollenpatronen zijn nog niet doorbroken, zo bleek maandag uit nieuw onderzoek van Statbel. Hoewel de man gemiddeld vier uur per dag langer thuis was tijdens de lockdown, liet hij het leeuwendeel van de huishoudelijke taakjes toch nog altijd over aan de vrouw. Wij vroegen aan experts wat je kan doen om toch tot een gelijke verdeling van het werk te komen.

Het Nieuwsblad

Val met de deur in huis 

“Een goede tip: bezint eer ge begint”, zegt relatiebemiddelaar Rika Ponnet. “Maak van in het begin van je relatie duidelijke afspraken over wie wat doet. Als jij aanvankelijk alles voor je rekening neemt, wordt dat een soort ongeschreven wet waar je later niet zo makkelijk nog verandering in brengt. Het lijkt misschien een onnozel thema, maar toets van in het begin af in welke mate de ander bereid is om ook taken op zich te nemen, dat kan later veel discussies en ruzies vermijden.”

Zet het in Excel 

“Zit je al in een relatie? Dan kan het goed zijn om eens een week lang al je thuisarbeid bij te houden”, vervolgt Ponnet. “Mensen hebben er vaak geen zicht op: wat doe ik allemaal, wat doet de ander? Neem dus eens een groot blad papier - of zet het in Excel - en noteer wat jij allemaal doet en hoeveel tijd je eraan besteedt. Hoeveel tijd gaat er naar je gezin? Naar je werk? Naar de praktische zaken zoals het huishouden én naar het regelen van de emotionele zaken zoals dat cadeautje voor oma’s verjaardag of dat kaartje voor de vrienden die gaan trouwen? Doe dat eerst elk apart en leg beide resultaten nadien samen en vergelijk. Zit het scheef? Moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden? Moet de ene wat taken van de andere overnemen? Ik zeg niet dat beide partners elk exact evenveel moeten doen, maar belangrijk is dat je tot een consensus komt waarin beide partijen zich kunnen vinden.”

Durf je mond opendoen 

“Belangrijk is ook dat je het probleem durft aan te kaarten”, zegt Ponnet. “Heb je het gevoel dat jij alles doet, maar stel je het uit om er iets over te zeggen uit angst voor een conflict? Weet dan dat er niets opgelost zal worden. Ga er niet automatisch van uit dat de ander ziet waar jij mee worstelt, maar vraag wat je wil.”

Laat het los 

“Als je wil dat je partner wat taken van je overneemt, moet je ook leren loslaten”, zegt professor sociologie Ignace Glorieux (VUB). “Dat is niet makkelijk, maar als je partner de strijk doet en je tikt hem voortdurend op de vingers dat hij het anders moet doen, dan geef je hem het perfecte excuus om te zeggen: foert, doe het dan gewoon zelf. Hetzelfde geldt voor de boodschappen: als je telkens zegt dat hij de verkeerde kaas of de foute yoghurt heeft meegenomen, gaat hij het al snel opgeven. Plaats hem of haar dus niet onder supervisie, maar geef de controle op. Als iets echt niet goed gedaan is, mag je er natuurlijk over praten, maar probeer je partner toch ruimte te laten om de taken op zijn of haar manier te doen. Anders maak je het de ander wel heel makkelijk om zijn of haar verantwoordelijkheid te ontlopen.”

Erken het werk van de andere 

“Veel frustraties stammen ook uit het feit dat het geleverde werk ongezien blijft”, zegt Ponnet. “Erken dus het werk van de andere, respecteer wat hij of zij gedaan heeft. Hoe je het ook draait of keert, behalve misschien koken bestaat het huishouden uit klusjes waar niemand vrolijk van wordt. Strijken, kuisen, de was insteken… Dat zijn karweien. Kijk er dus niet op neer, maar wees dankbaar voor wat de ander doet.”

Doorbreek zelf het rollenpatroon 

“Dat ouderwetse rollenpatronen overeind blijven, heeft ook te maken met het feit dat we ermee opgegroeid zijn. Bij ons thuis was het ook zo, luidt het dan”, zegt Lutgard Vrints van de Gezinsbond. “Belangrijk is dus om je dochters en zonen gelijk te behandelen en bijvoorbeeld niet meer van je dochter te verwachten in het huishouden. Geef zelf het goede voorbeeld door allebei je bijdrage te leveren voor het huishouden en doorbreek zo het rollenpatroon.”

Moeten er ook beleidsmatig zaken veranderen? 

“Bij de Gezinsbond pleiten we er bij bedrijven voor om een gezinsvriendelijk klimaat te voeren”, aldus Vrints. “Voor ons moeten mannen op dezelfde manier behandeld worden als vrouwen en hebben ze dus gelijke rechten als ouder. Nu is het immers zo dat de carrière van de man vaak meer nadelen ondervindt als hij ouderschapsverlof opneemt omdat werknemers én collega’s vaak nog stereotiep denken. Daarom pleiten we ook voor een beter vergoed ouderschapsverlof.”