"Minder moeten is zo een zegen"

17 januari 2021

De eindejaarsvragen van HUMO aan Rika Ponnet.

Humo

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

RIKA PONNET «Niet kunnen reizen, niet uit eten kunnen gaan, geen culturele uitjes of feesten allerhande, beperkt winkelen: het leek even op een bijzonder schraal levensdieet. En toch: geen van die dingen is van wezenlijk belang voor mijn welzijn. Minder moeten is zo een zegen.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

RIKA PONNET «Beste radio: Willy. Iwein Segers en Wim Oosterlinck lijken me onwaarschijnlijk graag op hun stoel te zitten. Beste tv: ‘Als je eens wist’ (Canvas), ‘De Container Cup’ (VIER). TikTok is onwaarschijnlijk leerrijk. Alles lijkt anders dan vroeger, maar blijft hetzelfde: zien en gezien worden.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

RIKA PONNET «‘De flard’ (Philippe Lançon), ‘De Midaksteeg’ (Nagieb Mahfoez), ‘Les Thibault’ (Roger Martin du Gard), ‘Tijd voor de ziel’ (Mia Leijssen). Theater: ‘Locke’ (Compagnie Cecilia), mijn eerste drive-in! Muziek: Tamino, Meskerem Mees, Portland, Jean- Philippe Rameau.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2021 (ten goede of ten kwade)?

RIKA PONNET «Ik hoorde Peter De Graef toelichting geven bij wat voor hem meditatie is: het leven als een zee, met wind en storm, altijd weer voorbijgaande beweging aan de oppervlakte, en het oneindige, immer rustige, diepe water eronder. Ik wens ons allemaal die meditatieve levenshouding toe.»