Slim zijn is niet sexy, maar slim lijken is dat wel

15 juli 2021

Veel mensen denken dat vrouwen bijzonder veel belang hechten aan de intelligentie van een potentiële partner. Maar dat is toch een veel genuanceerder verhaal, zegt Rika Ponnet. “Het is vooral de indruk van intelligentie die bepalend is bij een eerste contact, en niet zozeer de werkelijke intelligentie van die persoon.”

Nieuwe feiten - Radio 1

Slim zijn is niet sexy, maar slim lijken is dat wel. Dat blijkt uit een nieuwe studie, die relatietherapeute Rika Ponnet onder de loep nam voor 'Nieuwe Feiten'.

Veel mensen denken dat vrouwen bijzonder veel belang hechten aan de intelligentie van een potentiële partner. Maar dat is toch een veel genuanceerder verhaal, zegt Ponnet. “Het is vooral de indruk van intelligentie die bepalend is bij een eerste contact, en niet zozeer de werkelijke intelligentie van die persoon.” Objectief slimmere mannen werden zelfs iets minder aantrekkelijk gevonden dan de minder intelligente mannen “die het slim speelden”.

"Het is vooral de indruk van intelligentie die bepalend is bij een eerste contact, en niet zozeer de werkelijke intelligentie van een persoon."

Hoe men tot deze conclusies kwam? In de studie werd de intelligentie van 88 mannen gemeten. Vervolgens moesten diezelfde mannen zich voorstellen aan de hand van korte videoclips, en werden ze door 179 vrouwen beoordeeld op hun intelligentie, humor en fysieke aantrekkelijkheid.

Ponnet: “Wie grappig was in de context van een eerste contact, werd als intelligenter en aantrekkelijker bevonden. Dit gaat dus over een vorm van sociale intelligentie. En dat stel ik ook al heel lang zelf in de praktijk vast: het is niet altijd de klassieke gemeten intelligentie die heel bepalend is in de aantrekkelijkheid van iemand.”

Hoe iemand zich gedraagt en opstelt in een sociale context – wat een datingcontact toch altijd is – blijkt dus erg belangrijk te zijn. Denk aan vormen van oogcontact, afstemming op de andere, hoe veilig mensen zich bij elkaar voelen, de andere aan het lachen kunnen brengen,… “Dit bleken allemaal aspecten te zijn die ook als intelligent werden ervaren.”

Negentiende-eeuwse concepten

 

“Wat ik hier vooral interessant aan vind, is dat we durven nadenken over een aantal premisses die al heel lang meegaan” zegt Ponnet. Als het gaat over evolutie en voortplanting zijn er namelijk een aantal vastomlijnde ideeën: dat vrouwen het bijvoorbeeld erg belangrijk vinden dat hun man heel intelligent is, en dat het er voor mannen minder toe doet. “Maar veel studies van de laatste jaren tonen aan dat dit vaak heel negentiende-eeuwse concepten zijn. Als maatschappijen evolueren en veranderen zien we dat er ook andere keuzes gemaakt worden.”

Het experiment gebeurde trouwens ook omgekeerd: er werden speeddates georganiseerd waarbij men keek of mannen vrouwen die intelligent leken ook aantrekkelijker vonden. Dat bleek ook zo te zijn. “Men dacht altijd dat de fysieke aantrekkelijkheid van een vrouw het meest bepalende was in de keuze die mannen maken voor een vrouw. Maar als je daar echt op doordenkt, kan het niet anders dan een evolutionair voordeel geweest zijn dat een man koos voor een intelligente vrouw. Die zal allicht ook de betere bessen geplukt hebben, en op een aantal terreinen veel beter in staat geweest zijn om het leven goed te leiden en te zorgen voor het voortbestaan van de soort.”

Beluister het gesprek via deze link