Geeft dating geen aanleiding tot veel te hooggespannen verwachtingen?