Ik heb een eigen huis. Kunnen jullie iemand vinden die bij me intrekt?